20 Haziran 2021, Pazar

Prof. Dr. Olalı adına sempozyum

Türkiye’de turizm ve otelcilik dalının gelişimine önemli katkılarda bulunmuş bir akademisyen olan Prof. Dr. Hasan Olalı adına “Türkiye’de Turizmin Akademik ve Bilimsel Kurumsallaşmasının Gelişimi” başlığı ile bir sempozyum düzenlendi.

Prof. Dr. Hasan Olalı 1960’lı yılların başından itibaren gerek akademik turizm eğitiminin kurumsallaşması ve gerekse araştırma ve yayın bağlamında gelişimine öncülük etti.

Prof. Dr. Olalı adına düzenlenen bu sempozyumun amacı, 1960’li yıllardan itibaren Türkiye’de turizm eğitimi, turizm araştırmaları ve turizm literatürünün gelişimi ile ilgili çalışmalara yer vermek, elde edilen bulguları tartışmak ve geleceğe yönelik birtakım kararların alınmasına katkıda bulunacak çıktılara erişmektir.

 

Sempozyum bilgileri şöyle;

TARİHLER: 18 – 21 Ekim 2018

YER: Foça, İzmir

DÜZENLEYENLER:

Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi

Anatolia Turizm Akademisi

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri göndermek için son tarih: 10 Eylül 2018

Kongre programının ilan edilme tarihi: 30 Eylül 2018

Kongre düzenleme tarihi: 18 – 21 Ekim 2018

KONGRE MEKÂNI:  Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi, Foça, İzmir

KAYIT VE ÖDEME: Sempozyum kapsamında kayıt ücreti alınmayacak, sempozyuma katılım (tebliğli yahut izleyici olarak) ücretsizdir.

https://anatoliajournal.com/hasanolali

KONU ÖRNEKLERİ:

Kongrede sunulacak çalışma konularına ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır. Kongreye aşağıdaki veya benzer konulardaki çalışmaları ile katılacaklara karşılıksız danışmanlık ve yönlendirme desteği verilecektir. Destek taleplerinizi “[email protected]” adresinden tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

1. Prof. Dr. Hasan Olalı hakkındaki çalışmalar (kitapları, turizm alanına getirdiği yenilikler, vb.)

2. Prof. Dr. Hasan Olalı hakkındaki izlenimler (eğitimci, yönetici ve danışman kişiliği vb.)

3. Prof. Dr. Hasan Olalı’nın yetişmesine katkıda bulunduğu akademisyenler

4. Prof. Dr. Hasan Olalı’nın yönettiği tez çalışmaları

5. Ege Üniversitesi Turizm Enstitüsü (Kurum tarihi çalışması)

6. Turizm alanındaki ders kitapları ve gelişimi (1960-2017)

7. Akademik turizm eğitiminde kurumsallaşmanın gelişimi((1965-2017)

8. Akademik turizm bölüm ve programlarında müfredat gelişimi ve değişimi

9. Akademik turizm okul, fakülte ve bölüm/programlarında yönetici profili ve gelişimi (1965 – 2017)

10. Turizm alanındaki lisansüstü tez çalışmalarının gelişimi

11. Turizm alanındaki bilimsel/akademik süreli yayınlar (1960-2017)

12. Turizm alanındaki lisans düzeyindeki akademik kurumlar ve gelişimi (1960-2017)

13. Turizm alanındaki önlisans düzeyindeki akademik kurumlar ve gelişimi (1960-2017)

14. Turizm alanındaki yüksek lisans düzeyindeki akademik kurumlar ve gelişimi

15. Turizm alanındaki doktora düzeyindeki akademik kurumlar ve gelişimi

16. Turizm alanındaki bilimsel kongreler ve gelişimi

17. Akademik kongreler üzerine etkinlik tarihi çalışmaları

18. Turizm alanındaki makalelerin gelişimi (Konu, yöntem ve kurumsal gelişimleri)

19. Turizm alanına katkıda bulunan öncü akademisyenler ve katkıları

20. Turizm alanındaki araştırmaların gelişimi (1960-2017)

21. Kuşaklar itibariyle turizm alanındaki akademisyenler, etkileşimleri, farklılıkları, alana katkıları

22. Turizm alanındaki akademik araştırma merkezleri ve vakıfların etkinlikleri

23. Türkiye kaynaklı yayınların (kitap, makale ve bildiri)dünyadaki gelişimi

24. Türk turizm araştırmacılarının dünyadaki yeri ve gelişimi

25. Dönemler itibariyle Türkiye’deki turizm araştırmalarının gelişimi (1980 öncesi, 1981-1990 arası, 1991-2000 arası, 2001-2010 arası ve 2011 ve sonrası vb.)

26. Turizm alanında yayın yapan yayınevleri ve yayınları, alana katkılarının değerlendirilmesi

27. Turizm alanındaki mesleki/sektörel süreli yayınlar

28. Akademik çalışmaların gelişimine katkıda bulunan sektörel etkinlikler, yayınlar, çalışmalar

29. Turizm alanındaki ihtisas kütüphanelerin kurumsal tarihleri

30. Turizm alanındaki doçentlik sınavları ve sorunlar

31. Turizm alanına iz bırakan kişiler

32. Turizm alanında iz bırakan araştırmalar

33. Turizm alanındaki iz bırakan kitaplar