17 Haziran 2021, Perşembe

Sektör kaygılı !

Turizmci Deniz Tüfekçi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kaldırılma haberleri üzerine görüşlerini gönderdi. İşte Tüfekçi’nin yazısı;

“Kültür ve Turizm Bakanlığı kaldırılıyor….

Hükümet, KHK’larla yeniden yapılandırmaya hazırlandığı Bakanlar Kuruluna ilişkin bir taslak hazırladı.Haber kısaca bu.
Şurada seçimlere neredeyse bir aydan az zaman kalmışken böyle zamansız, bizce hangi makul gerekçelere dayandırıldığı bilinmeyen, sektör’ün örgütleri ve paydaşlarınca tartışma konusu bile yapılmamış bu tür bir kararın tepeden inme bir yöntemle alınıyor olması hemen her kesimde şaşkınlık ve açıkçası kaygı ile karşılanmıştır.

Kuşkusuz devleti yönetmeye soyunan bir parti hedeflerine nasıl ulaşacağını, nasıl bir örgütlenme içine girip devleti hangi anlayış ve kadrolarla ulaştırmayı hedeflediği noktaya taşıyacağını takdir etmek oy verecek yurttaşların tasarrufundadır.

AKP bunu yapabilmesi için önce seçmenlerinden yeteri kadar oy alıp yandaşı MHP ile birlikte parlamentoda çoğunluğu sağlamalıdır. İkinci kademede ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçmenler o koltuğa tekrar oturtmalıdır.

AKP yöneticileri bu kararı alırken kime danıştılar, kimin fikridir bunları bilemeyiz. Ancak haberin duyulmasından itibaren sektördeki hemen her kesimden bu karara yönelik eleştirilerin çığ gibi büyüyüverdiğini gözlemliyoruz.

Bize benzer turizm ülkelerinin bir kısmında turizm bakanlığı yok, bu doğru. Ayrıca şart da değil bir Bakanlığın olması. Ancak o ülkelerde turizm sahipsiz değil. Daha çok devlet ile iç içe hareket eden özgür yapılardan oluşan sivil toplum örgütlerinden oluşan farklı kesimler kendi konusu ile ilgili yapılanma ,karar söz konusu olduğunda o kesim daha ağırlıklı olarak karar sürecine katılır, genel ya da ve bölgesel konularda kararı oluşturup sektör olarak birlikte hareket ederler.

Bizim anladığımız anlamda Turizm ve Kültür ile AKP iktidarının pek barışık olmadığını, son 4 yılda 4 bakanın görev aldığını, bütçesi itibarı ile bakanlıklar arasında son iki-üç sıradan birinde yer aldığını, bütçenin reel anlamda her yıl azaldığını, o bütçenin neredeyse %70’inin personel ve cari işlemlere gittiğini AKP’nin işin sadece kambiyo kısmı ile, parası ile ilgilendiğini, başka hiçbir yerde görülmeyen bir uygulama ile bakanlığın Milli Eğitim ve Ekonomi bakanlığı içine serpiştirileceği anlaşılmaktadır.

Kültür ve Turizm bakanlığının yeniden yapılandırılması, farklı bir çok işlevi içine alması beklenirken, öyle olması gerekirken, sektörü sahipsiz bırakacak, daha da geriye götürecek bir uygulamaya yönelmek turizm sektörü ile AKP’nin iplerini iyice kopartmasına yol açacaktır .Bir sektörün sadece parası ile ilgilenmek, kadını kuluçka makinesi olarak gören anlayıştan farklı olmayıp bu güne kadar rastlanılmayan bir yaklaşım olarak tarihe geçecektir.

Allahtan sektörün paydaşlarının bir zamanlar iktidarına destek oldukları AKP’ne yaptığı hizmetlerden dolayı! Teşekkür etme hazırlığı içine girmiş bulunduğunu görmek en azından şimdilik içimizi rahatlatıyor.

Olası bir iktidar değişikliği, yapılanmasını Batı dünyasına uygun oluşturmuş ülke turizmi ile batı dünyası arasında kapalı olan yolların tekrar olağan haline döneceğini göstermekte, en az beş senede düzelebileceği öngörülen eski tepe noktasına dönüşün önümüzdeki yıl rayına tekrar sağlıklı bir biçimde oturacağı anlaşılmaktadır.

Turizmcilerin uzun İnce bir yola uygun hazırlığı şimdiden yapmaya başlamalarında yarar var.”