25 Ekim 2021, Pazartesi

İmar Barışı düzenlemesi ile turizm yatırımcıları memnun

İmar Barışı Uygulama Usul ve Esaslarında yapılan ve bugün Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikle tek bağımsız bölümden oluşan otel ve benzeri yapılarda bedel sadece aykırı alan üzerinden hesap edilecek. Değişiklik öncesi uygulamada otel gibi yapıların iskanlı alanları da bedel hesabına dahil edilmekte ve çok büyük maliyetlerle karşılaşılmaktaydı.

Bu kapsamda yapı kullanma iznine göre TEK BAĞIMSIZ BÖLÜM olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, OTEL, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki aykırılıklarda, yapı yaklaşık maliyet bedeli aykırılıktan dolayı meydana gelen alan üzerinden hesap edilecek, yapılan aykırılık neticesinde herhangi bir alan kazanılmamış ise veya KAZANILAN ALAN 1000 m2ve/veya bu miktarın ALTINDA ise yapı yaklaşık maliyet bedeli 1000 m2’den hesap edilecektir.

TTYD  Başkanı Oya NARİN konuya ilişkin açıklamasında “Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM’un yakın ilgi ve desteğiyle talebimiz üzerine oteller başta olmak üzere büyük yapıların imar barışından faydalanabilmelerinin önünü açan düzenleme için müteşekkiriz. 14 Eylül 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Yapı Kayıt Belgesi Uygulamaları Semineri’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri Sayın Ahmet KÜÇÜKLER tarafından üyelerimize açıklanan bu düzenleme ile üye tesislerimiz ve esasen tüm sektörümüz yapı kayıt belgesi uygulamasından makul bedellerle faydalanabilme imkanına kavuşmaktadır.  Değişiklik kapsamında ayrıca daha önce tanımlanmamış yapı türleri ve birim bedelleri de tarif edilerek uygulama büyük ölçüde açıklığa kavuşturulmuş oluyor. ” şeklinde konuştu.

TTYD 7 ve 8 Ağustos 2018 tarihlerinde Antalya ve Muğla’da, 14 Eylül 2018 tarihinde de İstanbul’da yakı payıt belgesi seminerleri gerçekleştirerek yatırımcılarla kamu makamlarını bir araya getirmişti.