20 Ekim 2021, Çarşamba

Otellere de check up!

“Hotel Check-Up®“ danışmalık hizmeti konaklama sektörüne farklı bir bakış açısı getiriyor. TD Hospitality Consulting  tarafından geliştirilen ve stratejik düşünmeyi uygulama ile birleştiren kurumsal ‘Otel Check-Up’ otellerin kalitesini ve karlılığını arttırarak, sürdürülebilir büyüme performansını koruyor. Yönetimde hesap verebilirlik ve şeffaflık yaratma çabalarının bir sonucu olarak ‘Otel Check-Up’ ortaya çıktı.

 ‘Hotel Check-Up’ sadece finansal figürleri içermiyor ve bir denetimden çok daha fazlasını sunuyor. Otellerin güçlü ve zayıf yönlerini saptayarak, yeni hedeflere doğru yol alırken riskleri yönetmenizde ihtiyaca yönelik, yenilikçi ve pazar odaklı sürdürülebilir çözümler üreterek daha rekabetçi olmanıza yardımcı oluyor.

Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde; yönetim ve organizasyon yapısı, kalite-güvence sistemi, stratejik planlama, performans yönetimi, iç kontrol, teknolojik kapasite konularında iyileştirme gerektiren alanları belirleniyor. İyileşmenin neden ve nasıl yapılması gerektiği hususunda akılcı öngörüler sunuluyor.

Dünya genelinde Uluslararası standartlarda hazırlanmış faaliyet raporları, oteller için bir anlamda kurumsal, şeffaf ve iyi yönetilen, hesap verilebilir şirket olmanın göstergesi olarak kabul ediliyor. Başka bir deyişle, resmi bir bağımsız denetim raporunu da içeren, faaliyet raporları ile şirketler değerini ve vizyonlarını kamuoyuna anlatacakları bir mecra geliştiriyorlar.

Faaliyet raporu sonuçları ile genel ekonomik göstergeler, bütçe imkanları ve beklentiler göz önüne alınarak otellerin gelecekte faaliyetlerinde karşı karşıya kalabileceği risklerin en aza indirilmesine yönelik alınan etkin tedbirler, sadece geçmişe ışık tutan değil, otellerin geleceğine de ışık tutuluyor.