17 Eylül 2021, Cuma

Yabancı turistlerin kartlı ödemeleri katlandı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2018 yılı eylül ayı verilerini açıkladı. BKM’nin verilerine göre, eylül ayı sonunda Türkiye’de 65,5 milyon adet kredi kartı ve 140,2 milyon adet banka kartı bulunuyor. Eylül 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7’lik, banka kartı sayısında ise yüzde 10’luk artış görülüyor.

Tablo 1: Kart Sayıları (Milyon Adet) Gelişimi

Kart Sayıları (Milyon Adet) 2017 Eylül 2018 Eylül Değişim
Banka Kartı 127,3 140,2 %10
Kredi Kartı 61,3 65,5 %7
Toplam 188,6 205,7 %9

 

Kartlı ödemeler eylül ayında yüzde 30 artış gösterdi
BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartlarıyla eylül ayında toplam 74,2 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 65,1 milyar TL’si kredi kartlarıyla ödenirken, 9,1 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 48 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 28 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 30 oldu.

Tablo 2: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi

Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2017 Eylül 2018 Eylül Değişim
Banka Kartı 6,1 9,1 %48
Kredi Kartı 50,9 65,1 %28
Toplam 57,0 74,2 %30

 

Yabancı kartlarla yaz döneminde yapılan ödemeler 21 milyar TL oldu
BKM verilerine göre haziran ve eylül ayı arasını kapsayan yaz tatili döneminde yabancı kartlarla yurt içinde 21 milyar TL’lik kartlı ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 11 milyar TL olan tutar ile kıyaslandığında bu yıl yabancı kartlarla yapılan ödemelerin yüzde 91 oranında arttığı görülüyor. Bu artışla beraber 2017 yılının haziran-eylül döneminde yüzde 5 olan yurt içinde yapılan kartlı ödemeler içindeki yabancı payı, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 7’ye ulaştı. Yabancı kartlarla yapılan ödemelerin ortalama işlem tutarı 616 TL olarak gerçekleşti. Yabancı kartlarla yapılan ödemelerin yüzde 32’sini ise internetten yapılan kartlı ödemeler oluşturdu.

Tablo 3: Yabancı Kartlarla Yurt İçinde Yapılan Kartlı Ödeme Tutarı

Yabancı Kartlarla Yapılan Ödemeler 2017 Haziran-Eylül 2018 Haziran-Eylül Değişim
Tutar (Milyar TL) 11 21 %91
Yurt İçinde Yapılan Kartlı
Ödemeler İçindeki Payı
%5 %7  

 

Yabancıların harcamalarında en fazla artış elektronik eşyada
Yaz döneminde yabancı kartlarla yurt içinde yapılan ödemelerin sektör özelinde dağılımı incelendiğinde, en fazla artışın yüzde 143 ile elektronik eşya sektöründe olduğu görülüyor. Elektronik eşya sektörünü yüzde 108 artışla giyim ve aksesuar, yüzde 101 artışla seyahat acenteleri, yüzde 99 artışla konaklama ve yüzde 91 artışla hava yolları sektörleri takip ediyor.

Tablo 4: Yabancı Kartlarla Yapılan Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL)

Yabancı Kartlarla Yapılan Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL) 2017 Haziran-Eylül 2018 Haziran-Eylül Değişim
Elektronik Eşya 80 193 %143
Giyim ve Aksesuar 1.521 3.170 %108
Seyahat Acenteleri 754 1.512 %101
Konaklama 1.973 3.934 %99
Hava Yolları 2.418 4.621 %91

Yabancı kartlarla yapılan ödemeler 5 ilde yoğunlaşıyor     
Yaz döneminde yapılan kartlı ödemelerin il bazında dağılımı incelendiğinde, turistlerin en fazla ödeme yaptığı ilin İstanbul olduğu görülüyor. Yabancıların Türkiye’de yaptığı kartlı ödemelerin yüzde 47’si İstanbul’da yapıldı. İstanbul’u takip eden iller ise Antalya, Muğla, Ankara ve İzmir oldu. Bu illerde yapılan işlemlerin, yabancıların yaptığı tüm kartlı ödemeler içindeki payının yüzde 88 olduğu görüldü.

Tablo 5: Yabancı Kartlarla Yapılan Ödeme Tutarının İl Bazında Dağılımı

İl Yabancı Kartlarla Yapılan Ödeme Tutarı Dağılımı
İstanbul %47
Antalya %23
Muğla %9
Ankara %5
İzmir %4