15 Ağustos 2022, Pazartesi

7.Bilkent Turizm Forumu konusu ”Turizm 4.0”

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladığı 1988 yılından itibaren turizm sektörü ile turizm eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, altıncısı 2002 yılında yapılmış olan Bilkent Turizm Forumları’nın, yedincisini 12 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşecek.

Dünya genelinde yaşanan küreselleşme ile birlikte gözlemlenmekte olan ekonomik, sosyal, kültürel ve özellikle de teknolojik gelişmeler, turizm sektörünün dijitalleşerek güçlenmesini kaçınılmaz kılmakta ve bu nedenle, “Turizm 4.0” konusu 2018 Bilkent Turizm Forumu için ana tema olarak seçdi.

“Endüstri 4.0” paradigmasından esinlenerek ortaya çıkarılan “Turizm 4.0”, özünde insan, teknik alt yapı ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin (IT) entegrasyonunu sağlayarak, turistlere ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak zengin deneyimlerin sunulmasını amaçlanıyor.

12 Aralık 2018 günü Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde 7.’si düzenlenecek olan Bilkent Turizm Forumu’nda turizm sektöründe dijital dönüşüm, akıllı destinasyon ve akıllı turizm temaları IT sektörünün yetkin uzmanları tarafından irdelenecek ve turizm sektörü temsilcilerinin de katılımı ile sözü edilen başlıklar kapsamlı bir şekilde tartışmaya açılacak.