17 Haziran 2021, Perşembe

İzmir ve Ege’ye ilgi artıyor

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nin (ETİK) Ekim ayı yönetim raporuna göre, ziyaretçi sayısını on ayda yüzde 19 arttıran İzmir turizmi toplam 1 milyon 552 bin 609 ziyaretçi ağırladı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, zengin turizm potansiyeline sahip İzmir ve Ege Bölgesi’ne ilginin arttığını söyledi. İşler, “Gerek istatistik veriler, gerek yurt dışı fuarlarda edindiğimiz izlenimler, 2019 yılının İzmir ve Ege turizmi için son derece verimli geçeceğini ortaya koyuyor” dedi.

ETİK’in özel yönetim raporlarının 54. sayısında İzmir turizminin 2018 yılının Ekim ayı analizine yer verildi. Rapora göre, İzmir’e 2018 yılının Ocak – Ekim döneminde gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı. Büyümesini sürdüren İzmir turizmi yılın ilk on ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısını yüzde 33 arttırırken vatandaş ziyaretçi sayısı da yüzde 1 artış gösterdi.

İzmir turizmi 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 966 bin 68’i yabancı, 586 bin 541’i vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 552 bin 609 ziyaretçi ağırladı. Yılın ilk on aylık döneminde İzmir’e gelen yabancı ziyaretçilerin 889 bin 362’si hava yoluyla, 76 bin 706’sı deniz yoluyla girdi. Hava yoluyla girişler yüzde 32 artarken deniz yoluyla girişlerde yüzde 55 artış görüldü.

İzmir, Ekim ayında 83 bin 301’i yabancı, 45 bin 496’sı vatandaş olmak üzere toplam 128 bin 797 ziyaretçi aldı. Ekim ayında İzmir’e yabancı ziyaretçilerin 75 bin 436’sı hava yoluyla, 7 bin 865’i deniz yoluyla geldi. Ekim ayında yabancı ziyaretçilerin hava yolu girişleri bir önceki yıla göre yüzde 31 artarken deniz yolu girişleri yüzde 2 azaldı. Toplam girişlerde yüzde 57 oranında artış gerçekleşti. Bunun yüzde 91’ini hava yolu, yüzde 9’unu deniz yolu girişleri oluşturdu.

On aylık dönemde İzmir turizmi İran, ABD, Finlandiya, Avustralya, İspanya dışında pazarların neredeyse tamamında gelişme gösterdi. Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen on ülkenin Almanya, İngiltere, Hollanda, İran, Fransa, Belçika, Rusya Federasyonu, Polonya, KKTC, Avusturya olarak sıralandı. TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, gelişme eğilimlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“On ayda yüzde 37 büyüyerek gelişen Almanya pazarı son beş yılın en yüksek düzeyine ulaştı. İki yıllık yavaşlamanın ardından yeniden canlanan İngiltere pazarı aynı dönemde yüzde 15 artış gösterdi. Avusturya pazarı yüzde 50 büyürken, diplomatik krizin son bulmasıyla 2018’de toparlanan, Temmuz ayında büyük ivme gösteren Hollanda pazarı Ekim ayında yüzde 41 büyüdü. Polonya pazarındaki yüzde 163, Rusya pazarındaki yüzde 88, Belarus pazarındaki yüzde 64, Ukrayna pazarındaki yüzde 342 büyüme de dikkat çekici.”

İşler, kruvaziyer turizminin sıfırlandığı İzmir’e on aylık dönemde ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 22 artarken, İzmir’de bu oranın yüzde 33 olduğuna dikkat çekti. Bu rakamların, zengin turizm potansiyeline sahip İzmir ve Ege Bölgesi’ne ilginin arttığını gösterdiğini vurgulayan Mehmet İşler, “Gerek istatistik veriler, gerek yurt dışı fuarlarda yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz izlenimler, 2019 yılının İzmir ve Ege turizmi için son derece verimli geçeceğini ortaya koyuyor. ” dedi.

GELİŞME EĞİLİMLERİ

ALMANYA: 2018 yılının on ayında yüzde 37 büyüyerek gelişen Almanya pazarı son beş yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

İNGİLTERE: İki yıllık yavaşlamanın ardından yeniden canlanan İngiltere pazarı on aylık dönemde yüzde 15 artış gösterdi.

HOLLANDA: 2018’de toparlanan, Temmuz ayında büyük ivme gösteren pazar Ekim ayında yüzde 41 büyüdü.

İRAN: 2018’in başında yüksek oranlı büyüme eğilimi gösteren İran pazarı, geçen on ayda yüzde 44 geriledi.

FRANSA: 2017’den beri toparlanma halindeki Fransa pazarı on aylık dönemde yüzde 24 artış gösterdi.

BELÇİKA: Nisan ayından başlayarak yükselişe geçen Belçika pazarı on ayda yüzde 13 büyüdü.

RUSYA: 2018’in on aylık döneminde gelişmesini yüzde 88 artışla sürdüren Rusya pazarı son beş yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

POLONYA: 2018’de hızla toparlanan Polonya pazarı, on aylık dönemi yüzde 163 artışla kapattı.

KKTC: 2018’de en hızlı büyümeyi gösteren pazarların başında gelen KKTC pazarı, on aylık dönemde yüzde 30 büyüdü.

AVUSTURYA: Yükseliş eğilimini istikrarla sürdüren Avusturya pazarı 2018’in on aylık dönemini yüzde 51 gelişmeyle kapattı.

YUNANİSTAN: 2018’e yükselişle başlayan Yunanistan pazarı, on aylık dönem sonunda yüzde 2 büyüdü.

BELARUS: Toparlanma eğilimine girren Belarus pazarı 2018’in on aylık döneminde yüzde 64 gelişme gösterdi.

UKRAYNA: 2017’de rekor yükseliş yaşayan Ukrayna pazarı 2018’de büyümeyi sürdürdü. Pazar on ayda yüzde 342 gelişti.

İSVİÇRE: 2018’de yükselişe geçen pazarlardan olan İsviçre, on aylık dönemde yüzde 43 artış gösterdi.

İRLANDA: 2017’de toparlanan ve yükselişe geçen İrlanda pazarı, on aylık döneminde yüzde 26 gelişti.

DANİMARKA: Krizden bu yana sürekli gerileyen Danimarka pazarı on aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 55 büyüdü.

FİLİPİNLER: 2018’de öne çıkan pazarlardan Filipinler’deki artış Ekim ayında da sürdü. Pazar on ayda yüzde 787 büyüdü.

İSVEÇ: 2015’ten başlayarak gerileyen İsveç pazarı, 2018’in on ayında yüzde 5 büyüdü

ABD: 2017 ve 2018 yılında yeniden umut veren ABD pazarı on aylık dönemde yüzde 6 azaldı.

BULGARİSTAN: 2018’de hızla yükselen pazarlar arasında yer alan Bulgaristan on aylık dönemi yüzde 20 artışla tamamladı.

İTALYA: Kruvaziyerdeki daralmanın ardından gerilemeyi sürdüren İtalya pazarı, on aylık dönemde yüzde 19 artış gösterdi.

İZMİR’E GELEN ZİYARETÇİLER (OCAK-EKİM)

 

  2014 2015 2016 2017 2018 Değişim (%) 2017/2018
Yabancı 1.225.960 1.127.255 636.407 724.617 966.068 33
Türk 496.911 531.574 527.202 582.994 586.541 1
Toplam 1.722.871 1.658.829 1.163.609 1.307.611 1.552.609 19

 

İZMİR’E GELEN YABANCI ZİYARETÇİLER (OCAK-EKİM)

                                                        

  2014 2015 2016 2017 2018 Değişim (%) 2017/2018
Hava yolu 859.420 877.928 595.303 675.071 889.362 32
Deniz yolu 366.540 249.327 41.104 49.546 76.706 55
Toplam 1.225.960 1.127.255 636.407 724.617 966.068 33

 

İZMİR’E GELEN ZİYARETÇİLER (EKİM)

                                                        

  2014 2015 2016 2017 2018 Değişim (%) 2017/2018
Yabancı 131.250 127.756 62.989 62.447 83.301 33
Türk 47.543 43.843 44.156 49.482 45.496 -8
Toplam 178.793 171.599 107.145 111.929 128.797 15

 

İZMİR’E GELEN YABANCI ZİYARETÇİLER (EKİM)

 

  2014 2015 2016 2017 2018 Değişim (%) 2017/2018
Hava yolu 77.152 91.496 59.540 57.441 75.436 31
Deniz yolu 54.098 36.260 3.449 5.006 7.865 57
Toplam 131.250 127.756 62.989 62.447 83.301 33

 

 

Milliyeti 2016 2017 2018 Değişim 2017/2018
Almanya 249.638 261.930 358.085 37
İngiltere 66.460 65.097 74.848 15
Hollanda 57.361 51.585 72.827 41
İran 43.421 76.391 42.922 -44
Fransa 30.694 34.223 42.520 24
Belçika 31.745 34.030 38.322 13
Rusya Federasyonu 1.408 18.000 33.818 88
Polonya 5.819 9.109 23.952 163
KKTC 17.440 18.331 23.861 30
Avusturya 12.224 14.906 22.433 50
Yunanistan 19.094 21.959 22.319 2
Belarus (Beyaz Rusya) 6.984 12.165 19.975 64
Ukrayna 1.590 4.224 18.653 342
İsviçre 13.242 12.639 18.121 43
İrlanda 8.230 12.343 15.596 26
Danimarka 8.876 6.752 10.475 55
Filipinler 1.222 1.091 9.675 787
İsveç 7.821 6.629 6.988 5
ABD 5.992 7.426 6.949 -6
Suudi Arabistan 161 104 6.590 6237
Azerbaycan 4.349 4.289 6.318 47
Ürdün 114 205 5.423 2545
Bulgaristan 3.355 4.356 5.238 20
Moldova Cumhuriyeti 149 3.229 5.078 57
İtalya 4.194 4.089 4.870 19
Kolombiya 173 1.571 4.463 184
Çek Cumhuriyeti 2.972 3.085 4.428 44
Hindistan 562 635 4.121 549
Litvanya 545 954 3.789 297
Norveç 4.290 2.308 3.556 54
Slovakya 1.376 1.333 3.520 164
Romanya 1.071 1.701 3.234 90
Meksika 236 1.228 3.138 156
Gürcistan 215 342 2.999 777
Finlandiya 3.136 4.122 2.521 -39
Brezilya 368 657 2.332 255
Kanada 1.511 1.974 2.243 14
Çin Halk Cumhuriyeti 755 464 1.853 299
Avustralya 1.259 2.012 1.510 -25
Kuveyt 1.143 1.234 1.502 22
İspanya 1.619 1.610 1.438 -11
Diğer 13.593 14.285 23.565 65
Yabancı toplam 636.407 724.617 966.068 33
Türk vatandaşı 527.202 582.994 586.541 1
Genel toplam 1.163.609 1.307.611 1.552.609 19