12 Nisan 2021, Pazartesi

“Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Yeri Raporu” açıklandı

TTYD ve TAVAK Vakfı işbirliği ile hazırlanan  “Avrupalı Türklere Yönelik Turizm Araştırması ’’sonuçları Adile Sultan Sarayı Borsa Restaurant’da gerçekleşen bir toplantıyla açıklandı.

Toplantı’da Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği –TTYD- başkanı Oya Narin ve Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı –TAVAK-başkanı Prof.Dr. Faruk Şen, 2018 yılında 2,8 milyon Avrupalı Türk’ün Türkiye’de 3,3 milyar Euro döviz getirdiğinin altını çizdiler. Faruk Şen özellikle Avrupalı genç Türkler’e yönelik eğlence olanaklarının  azlığından söz ederek, başta Eğlence Turizmi olmak üzere Kültür, Gastronomi, Sağlık Turizmi ve kür merkezleri,yaşlı bakım merkezleri  yapılması gerektiğini belirtti.
TTYD başkanı Oya Narin’de turizmin içinden gelen Bakan’ın Türk turizminin bir şansı olduğunu ve sektör ile ortak çalışmaları ile konu ile ilgili ürün ve destinasyon çalışmalarına Kapadokya projesii ile  başlandığını söyledi.

TAVAK (Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı) 10 Ekim– 28 Ekim tarihleri arasında Avrupa’da gerçekleştirdiği bir anket ve araştırma raporuna göre 2018 yılında yaklaşık 2,8 milyon Avrupalı Türk tatil için Türkiye’yi tercih ederek takriben 3,3 milyar Euro döviz bıraktı.

Araştırma ile TAVAK  CATİ Yöntemiyle 800 Almanyalı, 200 Fransalı, 350 Hollandalı 200 Belçikalı ve 250 Avusturyalı Türk’le görüşme yaptı. Yapılan 1800 anketin sonunda hem gelir düzeyleri ve hem de Türkiye’ye gelmek için ayırdıkları süre ortaya çıktı.

Araştırma;
Almanya’da Münih, Köln, Duisburg, Berlin, Stutgart, Düsseldorf, Frankfurt,Essen

Fransa Paris

Hollanda Lahey, Amsterdam

Belçika Brüksel

Avusturya Viyana, Graz.Bregenz

Şehirlerinde gerçekleşti.

Araştırma raporunda altı çizilen açıklamalar şöyle;

TAVAK Vakfı’nın “Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Önemi’’ başlıklı son araştırmasının sonuçlarına göre, 2018’de bir önceki yıla kıyasla daha fazla Avrupalı Türk Türkiye’yi ziyaret edecek. 2017 yılında 2,7 milyon kadar Avrupalı Türk tatilini geçirmek üzere Türkiye’ye gelmişti.

Avrupalı Türklerin takriben%47’si Tatilini Türkiye’de Geçiriyor

Bu yıl tatilini Türkiye’de geçirecek olan 2,8 milyon Avrupalı Türk turistin 1,9 milyonunu Almanya’da yaşayan Türkler oluşturuyor.

Avrupalı Türkler Türkiye’de ortalama 24 gün kalıyorlar. Artık yalnızca ailelerini ziyaret etmek için değil, aynı zamanda Antalya, Bodrum, Çeşme, Alaçatı gibi sahillerde tatillerini geçirmek için geliyorlar. Avrupalı genç Türklerin en gözde tatil yerlerini İstanbul (%37),  Antalya (%23), Bodrum (%11) ,Çeşme ve Alaçatı (%17) oluşturuyor. Ziyaretlerin %55’i aile, %21’i deniz tatili olurken eğlence tatili %17 ile daha çok İstanbul’da oluyor.

2018 yılında ortalama harcama 1.175 Euro olurken, 2017’te Türkiye’de kaldıkları süre içerisinde ortalama 1.159 Euro harcadıkları tespit edildi. Bunun yanı sıra Avrupalı Türklerin Alman turistlere göre %20 daha fazla para harcadığı görüldü.

Tavak Vakfı’nın tespitlerine göre 28 üye ülkeden toplam 510 milyon nüfuslu Avrupa Birliği sınırları içerisinde 5,7 milyonun üzerinde Euro-Türk yaşamaktadır. Bunların 2018’de %47’si tatillerini geçirmek için Türkiye’ye gelmektedirler. Avrupa’dan gelen Türkler, ciddi bir şekilde alıverişe para harcarken, özellikle İstanbul’daki önemli eğlence merkezlerine gitmektedirler.
Ancak Türkiye’ye asla gitmem diyenleri sayısı politik nedenler ile artarken, genç nesil İtalya,İspanya ve ABD ‘ye yöneliyor.

AB Ülkelerinde Yaşayan Türk Nüfusun Dağılımı

Ülke Toplam Türk Sayısı T.C. Vatandaşlarının Sayısı
Belçika 135.000 39.532
Danimarka 59.920 28.934
Almanya 3.090.000 1.678.166
Fransa 434.540 323.421
Hollanda 478.330 142.698
Avusturya 247.500 106.000
İsveç 40.766 10.840
Büyük Britanya 180.000 90.000
Diğer 19 AB Ülkeleri 130.000
Toplam (1) 4.796.056 2.419.491
AB´deki Türk Göçmenler ve Azınlıklar
Yunanistan 150.000
Bulgaristan 750.000
Romanya 70.000
Toplam (2) 970.000
EU-28 TOPLAM (1+2) 5.766.056 2.419.491

 

Avrupalı Türk Turistler Almanlardan Daha Fazla Harcama Yapıyorlar

2017 yılında Türkiye’ye gelen 2,7 milyon Türk kökenli turist 3.1 milyar Euro döviz getirmiş bulunmaktadır.

2018’in ilk 10 ayında   Almanya’dan 4.15milyon kadar Alman turist geldi. 2017’de bu rakam 3.5 milyon olmuştu. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’ye gelen ve ortalama kalış süreleri 16 gün olan Almanların kişi başı toplam harcamaları ortalama 590 Euro iken Avrupalı Türklerin kişi başı ortalama 1175 Euro harcadığı görülmektedir. Bu açıdan Avrupa’dan gelen Türkler Alman turistlere göre çok daha fazla harcama yapmaktadırlar. 2018 yılında Euro-Türklerin Türkiye’deki tatillerinde 3,3 milyar Euro harcadıkları görülüyor.

AB’li Türkler ve Turizm Harcamaları
AB’den Gelen Türk Turistler 2,8 Milyon €
Almanya’dan Gelen Türk Turistler 1,9 Milyon €
Kişi Başı Harcamalar 1175 €

(Tavak 2018)

2011 yılında ortalama 1200 Euro harcayan Türkler, 2012 yılında ekonomik krizinde nedeniyle harcamalarını ortalama 1100 Euro’ya düşürmüşlerdir. 2013’teki ortalama harcamalarına baktığımızda kişi başı harcamaların 1170 Euro olduğunu görüyoruz. Avrupalı  Türkler hava yoluyla ulaşımın büyük ölçüde pahalanması nedeniyle özellikle karayollarını tercih ediyorlar.

Önümüzdeki yıl tatilini Türkiye’de geçirmak isteyenlerin sayısıanketlerde %87’ lere çıkıyor.

 

Avrupalı Türk Turistlerin Ekonomik Getirisi

Avrupalı Türkler, 2018yılında ülkemizde bırakması beklenen 3,3 milyar Euro; 2015 yılında ülkemize gelen 5,7 milyon Alman turistin bıraktığı 3,9 milyar Euro’ya yakın bir miktar teşkil etmektedir. 2018’de Alman turist sayısının 4.4 milyon sınırında kalacağından hareket ediliyor.

  Yıllara Göre Türkiye’ye Gelen Avrupalı Türk  Turistler
Yıl Turist Sayısı Turistlerin Toplam Harcamaları
2012 1,8 Milyon 1,980 Milyar Euro
2013 2,3 Milyon 2,691 Milyar Euro
2014 2,7 Milyon 3,464 Milyar Euro
2015 1,9 Milyon 1,862 Milyar Euro
2016 2,3 Milyon 2,800 Milyar Euro
2017
2018
2,7 Milyon
2.8 Milyon
3,100 Milyar Euro
3.300 Milyon Euro

(TAVAK 2018)

Almanya Türk Kökenli Hanelerin Ekonomik  Değerleri

(TAVAK 2017)

Türk Kökenlilerin toplamı 3,2 Milyon
Hane başı nüfus ortalaması 3,7
Toplam Türk haneleri 888,5
Ortalama hane geliri (Net/ Aylık  €) 1,980
Ortalama hane başı tasarruf (Net/ Aylık  €) 210
Hane Başı toplam tüketim harcamaları (Net/ Aylık  €) 1,790
Hane başına yıllık net gelir 23.900
Yıllık net hane gelirleri toplamı (Yıl Toplamı /  Milyar €) 19.478
Türk haneleri tasarruf miktarı (Yıl Toplamı / Milyar €) 2,05
Türk haneleri tüketim harcama (Yıl Toplamı / Milyar €) 20,9

(TAVAK 2018)