19 Haziran 2021, Cumartesi

GTD’nin gastronomi eğitimi atağı

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ile Gastronomi Turizmi Derneği arasında geniş çaplı bir iş birliği protokolü imzalandı.

14 Mart 2019 tarihinde İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Balat yerleşkesinde gerçekleşen basın toplantısı ile imzalanan protokolün detayları ve ileriye yönelik işbirliği olanakları paylaşıldı. Özellikle İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Gastronomi Yüksek Lisans öğrencilerinin tez konularının GTD bilim kurulu ile ortaklaşa belirlenmesi ve belirlenen konuların  sektörün sorunlarını öne çıkaran çalışmalar olması, GTD ile ortaklaşa Uluslararası Gastronomi Konferansı, seminerler ve sertifika programlarının yapılması kararlaştırıldı.

Açılış konuşması İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haydar Özpınar tarafından gerçekleşti.

Konuşmasında; Köklü bir geçmişe sahip olan Türk mutfağı uzun yıllar kültür ve sanatla ilişkisi kurulamadığı için maalesef marka değerine ulaşamadığı bu nedenle yeme içmenin estetik, kültür ve sanatla yoğrularak sunulması zorunlu hale geldiği vurgulanmıştır. Gastronomi temelde insanın ve estetiğin yer aldığı yemek bilimi olma yanında sanat ve kültürü de kapsamına almaktadır. Günümüzde konuya bu şekilde bakan ülkelerin mutfakları birer marka değeri olduğunu belirtmiştir.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi; dinamik ve sürekli değişen koşullara uygun nitelikli iş gücü sağlayacak şekilde yapılandırılacak olup sektör ve ülke ihtiyaçlarına göre ders müfredatları düzenlenecek ve medyanın doğru bilgilendirmesi sağlanacaktır. Bu alanda yetişmiş profesyonel eğitimcilerden yararlanarak uygulamaya daha fazla ağırlık verilecektir. Öğrencilerimize Gastronomi kültürünü öğrenirken sadece içinde bulundukları yöresel kültürü değil farklı kültürleri de öğreneceklerdir.

Mezunlarımız bilgi birikimleriyle ülkemizin kültür elçisi olarak yeni deneyimler, yenilikler ve değişimler içinde rol alacaklar ve Gastronomi kültürünü geliştirmek ve yaymak gibi önemli bir görevi üstleneceklerdir. Öğrencilerimiz anlaşmalı olduğumuz firmalarla işbirliği içerisinde yöresel ve uluslararası gastronomi alanlarında araştırmalar yaparak yerel kültürden küresel kültüre doğru bir gelişim sağlanmasına katkıda bulunacaklardır. Yapılan tez çalışmaları İngilizce olarak yayınlanarak gastronomi kültürümüzün tanıtılmasına destek verilecektir.

Toplantıya GTD Başkanı Gökhan Boztepe, GTD Yönetim Kurulu Üyeleri yanında İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu Manav ve çok sayıda  değerli basın mensupları da katılmıştır.