19 Mayıs 2021, Çarşamba

Turizmi teşvik düzenlemesi TBMM’den geçti

Türkiye turizm sezonunun açılışına hazırlanırken, sektöre ivme kazandıracak düzenleme TBMM Genel Kurulu”unda kabul edildi.

Düzenlemeyle turizm merkezlerindeki yol, su, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi gibi alt yapı yatırımları Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılabilecek. Yabancı bayraklı yatların ticari faaliyetlerine izin verilmeyecek.

Bu düzenlemeyle Türk bayraklı yatların rekabet gücünün artırılması ve devletin vergi kaybının önlenmesi amaçlanıyor.

Su altı dalış turizminin tanıtımına daha fazla pay ayrılacak. Askeri alanlar yetkili makamlardan izin alındıktan sonra dalış turizmine açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ormanlık alanlardaki konaklama tesislerini yatırımcılara tahsis edilebilecek.

Turizm merkezlerinde bulunan Hazine’nin mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görünenler, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilebilecek.