10 Mayıs 2021, Pazartesi

Esenler Otogar kararı netleşti

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Esenler Otogarı otoparkının İSPARK’a devriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı ortadan kaldırıldı. Söz konusu karar İBB avukatlarının savunma ve itiraz haklarını kullanmaları sonrası alındı.

Habertürk’den Esra Boğazlıyan’ın haberine göre İstanbul 3. İdare Mahkemesi Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüleri Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından Büyükşehir aleyhine Esenler Otogarının Otopark kısmının İsparka devrine karşı açılan davanın incelemeksizin reddine karar verdi.

İBB Meclisi’nin eski adı Esenler Otogarı olan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nı İSPARK’a devretmesi yönündeki kararının ardından, 18 Temmuz’da Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’ye 3 gün içinde otogarı tahliye etmeleri için karar göndermişti. Bunun üzerine dernek ve şirket avukatları, İBB Meclisi kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması için nöbetçi mahkemeye başvurmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 3. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurarak dava konusu işlemin sebebi ve yasal dayanağına ilişkin belgelerin kendilerine ulaştırılması için İBB’ye 7 gün süre vermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü’nün Büyük İstanbul Otogarı (15 Temmuz Demokrasi Otogarı) otoparkının 3 gün içinde tahliye edilerek İSPARK’a devrine ilişkin 18 Temmuz 2019 tarihinde çektiği ihtarname ve ihtarnamenin dayanağı olan tahliye kararı ile İBB Hukuk-Ulaşım Trafik Komisyonu raporuna dayanılarak alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmişti.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi kararında, davacının İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı’nın iptali istemiyle dava açmış olduğu, ortada tarafları ve konusu aynı olan daha önce açılmış bir dava bulunduğu, dolayısıyla belediye meclis kararı yönünden bu işleme karşı açılan davanın derdestlik nedeniyle esasın incelenme olanağı bulunmadığı sonucuna varıldığına hükmetti.

Kararın sonuç bölümünde “davanın incelenmeksizin reddine” şeklinde verdiği kararın İstanbul Bölge İdaresi Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere oy birliğiyle” hükmü yer aldı.