14 Haziran 2021, Pazartesi

Turizm Geliştirme Ajansı’nı Sayıştay denetlemeyecek mi?

AKP’nin TBMM’ye sunduğu Turizm Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi, milyarların toplanacağı “örtülü bir fon” yaratacak. Otel, motel, tatil köyleri, pansiyonlar, restoranlar, turistik yat, tekne ve gemiler, seyahat acentaları, özel havayolu şirketleri ve özel şirketlerce işletilen havalimanları, kurulacak fona, net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden yüzde 1’e kadar ulaşan oranlarda pay ödeyecek.

Onbinlerce tesisten alınacak paylar, milyarlarca liralık alternatif bir turizm bütçesi de oluşturacak. Yasa teklifi, kurulacak ajans ile turizm yatırımları yapılması ve Türkiye’nin tanıtılmasını amaçlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ajansın gelirleri arasında “genel bütçeden aktarılacak tutarlar, turizm payları ve ajansın iştirak ettiği şirket faaliyetleri” de bulunuyor. Turizm payı ise tesislerin net satış ve kira gelirleri üzerinden alınacak. Konaklama tesisleri ve bakanlık belgeli tesisler yüzde 1, deniz turizmi araçları, seyahat acenteleri ve havayolu işletmeleri ise binde 1 pay ödeyecek.

Teklifi değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, “Kültür Bakanlığı’nın kendi bütçesi var. Türkiye’nin tanıtımı için kurulmuş olan Tanıtım Fonu da var. Bunlar olduğu halde bir de ajans kurulmak isteniyor. Fona toplanan paraların nasıl ve ne amaçla kullanılacağı ise denetlenemeyecek. Çünkü Sayıştay denetiminden ve Kamu İhale Kanunu’ndan muaf olacak. Yönetim kurulu ve icra kurulunu da Kültür Turizm Bakanı belirleyecek. Bunun adı yağmadır. Tam olarak ‘yağma Hasan böreği’. Bu fon çiftlik ve keyfilik olur” dedi.

Bütçeden bu yılın ilk 3 ayında “Türk kültür varlığının korunması ve tanıtım giderleri” olarak 37 milyon 998 bin lira harcandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu yılın ilk 6 ayında 6.8 milyar liralık bütçesinin 2 milyar 619 milyon 557 bin lirasını harcadı.

Meclis’e sunulan kanun teklifine göre, turizm faaliyeti ile iştigal eden firmalara “turizm payı” beyan ve ödeme yükümlülüğü getiriliyor. Turizm işletmelerinin, beyan dönemi 1-31 Ağustos olacak. Turizm payı için net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden ödeyecekleri oranlar şöyle:

– Bileşik tesisler ile konaklama tesisleri yüzde 1

– Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri yüzde 1

– Deniz turizmi tesisleri ile bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçları yüzde 1

– Seyahat acentaları uçak bileti satışı hariç binde 1

– Havayolu işletmeleri ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden binde 1

– Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı işletmeleri binde 2.5. (Sözcü)