07 Mayıs 2021, Cuma

İzmir 7 ayda 1 miyon turisti aştı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nin (ETİK) özel yönetim raporuna göre, İzmir turizmi yılın ilk yedi ayında 1 milyon 68 bin 987 ziyaretçi ağırladı. Yedi aylık dönemde son beş yılın en yüksek ziyaretçi rakamına ulaşıldı.

ETİK’in özel yönetim raporlarının 63. sayısında İzmir turizminin Temmuz ayı analizine yer verildi, 2019 yılının ilk yedi ayı değerlendirildi. Rapora göre, İzmir’e 2019 yılının yedinci ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre yüzde 2,4 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 2,8 azalırken vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 16,6 artış gösterdi.

İzmir turizmi 2019 yılının Temmuz ayında 238 bin 924’ü yabancı, 103 bin 842’si vatandaş olmak üzere toplam 342 bin 766 ziyaretçi ağırladı. Yabancı ziyaretçilerin 225 bin 312’si hava yoluyla, 13 bin 612’si deniz yoluyla geldi. Temmuz ayında hava yolu girişleri 2018’e göre yüzde 4,7 azalırken, deniz yolu girişlerinde ise yüzde 45 oranında artış gerçekleşti.

2019 Temmuz ayında yabancı ziyaretçilerin toplam girişlerinin yüzde 94,3’ünü hava yolu, yüzde 5,7’sini deniz yolu girişleri oluşturdu. İzmir turizmi, Ocak-Temmuz döneminde en çok Almanya, İngiltere, Hollanda, İran, Belçika, Fransa, Polonya, Rusya, Yunanistan ve KKTC’den ziyaretçi ağırladı.

Yedi aylık dönemde toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre yüzde 10,6 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 12,5 artarken, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 7,8 artış gösterdi. İzmir turizmi Ocak – Temmuz döneminde 657 bin 753’ü yabancı, 411 bin 234’ü vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 68 bin 987 ziyaretçi ağırladı.

İzmir’e Ocak – Temmuz döneminde yabancı ziyaretçilerin 600 bin 636’sı hava yoluyla, 57 bin 117’si deniz yoluyla geldi. 2019 yılının ilk yedi ayında yabancı ziyaretçilerin hava yoluyla girişlerinde bir önceki yıla göre yüzde 11,4, deniz yoluyla girişlerinde ise yüzde 25,5 artış görüldü.

2019 yılı Ocak – Temmuz döneminde yabancı ziyaretçilerin toplam girişlerinin yüzde 91,3’ünü hava yolu, yüzde 8,7’sini deniz yolu girişleri oluşturdu. İzmir turizmi Almanya, Hollanda, Rusya, KKTC, Avusturya, Filipinler, Danimarka ve İsveç dışındaki pazarlarda artış gösterdi.

Gelişme eğilimleri

Almanya: 2015 yılı seviyelerinin üstüne çıkan ana pazarlardan Almanya’dan yılın ilk yedi ayında gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 1,5 azaldı.

 

İngiltere: Yaptığı sıçramayla kriz öncesi dönemin rakamlarının üstüne çıkan İngiltere pazarından gelen turist sayısı yedi ayda yüzde 51,7 artışla rekor düzeye ulaştı.

 

Hollanda: Ocak-Temmuz döneminde ana pazarlardan Hollanda’dan gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azaldı.

 

İran: İran’dan gelen turist sayısı 2018 yılındaki düşüşün ardından bu yıl yeniden toparlanma eğilimine girdi ve geçen yıla göre yüzde 55,3 arttı.

 

Belçika: 2018 yılında büyüyen Belçika pazarından gelen turist sayısı geçen yılın yedi aylık dönemine göre yüzde 14,2 artarak 2015 yılı seviyelerine yaklaştı.

 

Fransa: Fransa pazarından gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 16 arttı ve 2016 yılındaki düşüşün ardından başlayan yükselme eğilimini sürdürdü

 

Polonya: 2016 ve 2017 yıllarındaki düşüşün ardından 2018’de gelişen Polonya pazarından gelen turist sayısı yüzde 75,9 artışla son beş yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

 

Rusya: 2016 yılındaki dramatik düşüşün ardından toparlanan Rusya pazarından İzmir’e gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 15 azaldı.

 

Yunanistan: 2017 yılından başlayarak yükselişini sürdüren Yunanistan pazarından gelen turist sayısı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 45,1 arttı

 

KKTC: 2018’de gelişme eğilimi gösteren KKTC pazarı 2019 yılında inişini sürdürüyor. KKTC’den gelen turist sayısı yılın ilk yedi ayında yüzde 15,1 azaldı.

 

Ukrayna: 2017 yılında yükseliş trendine giren, büyümesini 2018 yılında da sürdüren Ukrayna’dan İzmir’e gelen turist sayısı yedi aylık dönemde yüzde 2,3 arttı.

 

İrlanda: 2016 yılındaki düşüşten sonra toparlanma eğilimine giren İrlanda’dan gelen turist sayısı yüzde 23,3 artmasına karşın 2015 yılının hala çok gerisinde.

 

Belarus: 2018’de yüzde 64 gelişme gösteren Belarus pazarından gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 16,2 artarken kriz öncesi seviyeleri geride bıraktı.

 

İsviçre: 2016 ve 2017 yıllarında gerileyen, 2018’de yüzde 42 artış gösteren İsviçre pazarından gelen turist sayısı yedi aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 0,8 arttı.

 

Avusturya: Avusturya pazarından Ocak – Temmuz döneminde gelen turist sayısı toparlanma eğilimine girdiği geçen yıla göre yüzde 24,5 geriledi.

 

Filipinler: 2018’de yüzde 774 büyüyerek öne çıkan öne çıkan, rekor sayıda ziyaretçinin geldiği Filipinler pazarı Ocak – Temmuz döneminde yüzde 11,5 geriledi.

 

Bulgaristan: 2017 yılında yükselme eğilimine giren, 2018’i yüzde 21 artışla tamamlayan Bulgaristan’dan İzmir’e gelen turist sayısı yedi ayda yüzde 55,3 arttı.

 

ABD: 2016’daki sert düşüşün ardından 2017’de umut vermeye başlayan ABD pazarından yılın yedi ayında İzmir’e gelen turist sayısı yüzde 15,8 arttı.

 

Danimarka: 2018 yılında yükselişe geçen Danimarka pazarından gelen turist sayısı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 13 geriledi.

 

İsveç: 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sert düşüşler yaşanan İsveç pazarı, yedi aylık dönemde toparlanma izlenimi verdiği geçen yıla göre yüzde 10,6 küçüldü.

 

İtalya: Kruvaziyerin durmasıyla gerileyen İtalya pazarından İzmir’e gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 1,4 azaldı.

 

İzmir’e gelen ziyaretçiler (Temmuz)

 

  2015 2016 2017 2018 2019 Değişim (%) 2018/2019
Yabancı 218.103 135.271 157.459 245.724 238.924 -2,8
Türk 85.015 88.631 91.255 89.095 103.842 16,6
Toplam 303.118 223.902 248.714 334.819 342.766 2,4

 

 

İzmir’e Gelen Ziyaretçiler (Ocak-Temmuz)

 

  2015 2016 2017 2018 2019 Değişim (%) 2018/2019
Yabancı 643.463 384.977 409.991 584.777 657.753 12,5
Türk 332.600 339.947 364.968 381.613 411.234 7,8
Toplam 976.063 724.924 774.959 966.390 1.068.987 10,6

 

 

İzmir’e gelen yabancı ziyaretçilerin geliş yolu (Temmuz)

 

  2015 2016 2017 2018 2019 Değişim (%) 2018/2019
Hava yolu 178.125 127.621 150.526 236.338 225.312 -4,7
Deniz yolu 39.978 7.650 6.933 9.386 13.612 45
Toplam 218.103 135.271 157.459 245.724 238.924 -2,8

 

 

İzmir’e gelen yabancı ziyaretçilerin geliş yolu (Ocak-Temmuz)

 

  2015 2016 2017 2018 2019 Değişim (%) 2018/2019
Hava yolu 505.311 362.719 386.474 539.258 600.636 11,4
Deniz yolu 138.152 22.258 23.517 45.519 57.117 25,5
Toplam 643.463 384.977 409.991 584.777 657.753 12,5