19 Haziran 2021, Cumartesi

TEMA ‘195 bin ağaç kesildi’

TEMA Vakfı, tüm Türkiye’nin tepki gösterdiği Çanakkale Kirazlı Altın Madeni için söylenenin 4 katı daha fazla ağaç kesildiğini iddia ediyor. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, mevzuatta ağaç tanımının ne olduğunu belirtti. Ataç, kesim yapılan bölgedeki meşcereleri (Ağaç türü, gelişme çağı ve ağaç tepelerinin toprağı örtme derecesi farklı orman tipleri) belirlediklerini ve buna göre 195 bin ağacın kesildiğini söyledi. Hükümetin iddiası ‘Kaz Dağları’nda yapılması planlanan altın madeni için 13 bin ağaç kesildi’ şeklindeydi.

Mevzuatta, en az sekiz metre ve daha yukarı boy yapabilen (Boy yapabilen” ifadesi ile kastedilen, boylanma potansiyelidir, ağaç boyunun 8 metre olması beklenmemektedir.) kökü, gövdesi, tepesi olan, odunsu bitkiler, yaşı, çapı ne olursa olsun ağaç olarak tanımlanıyor (28473 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği’nin 14. Maddesi 1/a paragrafında tanımlanmıştır). TEMA Vakfı, kesilen ağaç sayısını ağaçların çapına bakmaksızın, mevzuattaki ağaç tanımına uygun olarak hesapladı. Buna göre toplam 1.997 hektarlık maden sahasının ve 600 hektarlık ÇED izinli alanının sadece 204 hektarlık kısmında en az 195.000 ağaç kesildi.

2 Temmuz 2019 tarihli Sentinel 2 LA görüntüsünden kesim yapılan alanın sınırları çizilip bu sınır Google Earth üzerine taşındı. Google Earth görüntüleri üzerinde meşcereler (Ağaç türü, gelişme çağı ve ağaç tepelerinin toprağı örtme derecesi farklı orman tipleri) belirlendi ve meşcere haritası oluşturuldu. Her orman tipinin ne kadar alanı olduğu ArcGIS yazılımı kullanılarak bulundu. Kesim yapılan alanda 250 metrelik sistematik aralıklarla örnekleme yapıldı. Örnekleme alanı bir dekar olacak şekilde yüksek çözünürlüklü görüntüler alındı ve bu görüntülerde ağaç tepe taçları dikkate alınarak sayım yapıldı. Yapılan örneklemelerden her bir meşcere tipi için 1 hektar alandaki ağaç sayısı belirlendi. Bu değerler her meşcere tipinin alan büyüklüğü ile çarpılarak meşcerelerdeki ağaç sayısı bulundu ve tümü toplandı. Ağaçlandırılmış alanda ise ağaçlandırmalarda kullanılan dikim aralığı dikkate alınarak 1 hektardaki ağaç sayısı hesaplandı. Maden alanı içinde kalan ağaçlandırma yapılmış sahalarında ise ağaçlandırmalarda kullanılan dikim aralığı dikkate alınarak 1 hektardaki ağaç sayısı hesaplandı. Mevcut uydu görüntülerinden hareketle dikim başarısının %75 olduğu varsayılarak birim alandaki genç ağaç sayısı bulundu. Bu sayılar ağaçlandırma alanı miktarı ile çarpılarak bulunan ağaçlandırma sahalarındaki fidan sayısı hesaplandı ve diğer meşcerelerdeki ağaç sayısına eklendi.

Ayrıca konu TEMA Vakfı tarafından 1 Temmuz itibariyle resmi olarak gündeme getirilmiş olmasına rağmen kesimler halen devam ediyor.