18 Mayıs 2021, Salı

İzmir tüm zamanların rekorunu kırdı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nin (ETİK) özel yönetim raporuna göre, İzmir turizmi yılın ilk sekiz ayında ziyaretçi sayısını yüzde 22 arttırdı. Sekiz aylık dönemde 1 milyon 386 bin 118 ziyaretçi ağırlayan İzmir turizmi tüm zamanların rekorunu kırdı.

İzmir turizmi 2019 yılının Ağustos ayında 209 bin 909’u yabancı, 107 bin 222’si vatandaş olmak üzere toplam 317 bin 131 ziyaretçi ağırladı. Yabancı ziyaretçilerin 192 bin 712’si hava yoluyla, 17 bin 197’si deniz yoluyla geldi. Ağustos ayında hava yolu girişleri 2018’e göre yüzde 24 artarken, deniz yolu girişlerinde ise yüzde 33 artış gerçekleşti.

2019 Ağustos ayında yabancı ziyaretçilerin toplam girişlerinin yüzde 92’sini hava yolu, yüzde 8’ini deniz yolu girişleri oluşturdu. Ocak – Ağustos döneminde İzmir’e en çok turist gönderen on ülke Almanya, İngiltere, Hollanda, İran, Fransa, Belçika, Polonya, Yunanistan, Rusya ve Belarus olarak sıralandı.

Sekiz aylık dönemde toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre yüzde 13 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 15 artarken, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 9 artış gösterdi. İzmir turizmi Ocak – Ağustos döneminde 867 bin 662’si yabancı, 518 bin 456’sı vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 386 bin 118 ziyaretçi ağırladı.

İzmir’e Ocak – Ağustos döneminde yabancı ziyaretçilerin 793 bin 348’i hava yoluyla, 74 bin 314’ü deniz yoluyla geldi. 2019 yılının ilk sekiz ayında yabancı ziyaretçilerin hava yoluyla girişlerinde bir önceki yıla göre yüzde 14, deniz yoluyla girişlerinde ise yüzde 27 artış görüldü.

2019 yılı Ocak – Ağustos döneminde yabancı ziyaretçilerin toplam girişlerinin yüzde 91’ini hava yolu, yüzde 9’unu deniz yolu girişleri oluşturdu. İzmir turizmi Almanya, Hollanda, Rusya, KKTC, Avusturya, Filipinler, Danimarka ve İsveç dışındaki pazarlarda artış gösterdi.

Gelişme eğilimleri  (2015 – 2019)

 

ALMANYA: Yılın ilk sekiz ayında Almanya’dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 2 artarken yine rekor kırdı. Almanya, onu izleyen beş ülkenin toplamından fazla ziyaretçi gönderdi.

 

İNGİLTERE: İngiltere pazarından gelen turist sayısı sekiz aylık dönemde yüzde 56 artışla kriz dönemini çok geride bıraktı ve rekor düzeye ulaştı.

 

HOLLANDA: 2018 yılında yükselişe geçen Hollanda’dan Ocak-Ağustos döneminde gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azaldı.

 

İRAN: Dalgalı seyreden İran pazarından gelen turist sayısı bu yıl yeniden toparlanma eğilimine girdi ve geçen yıla göre yüzde 35 arttı.

 

FRANSA: Fransa’dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 22 arttı. Fransa pazarı 2016 yılındaki sert düşüşün ardından başlayan yükselme eğilimini sürdürüyor.

 

BELÇİKA: Sekiz aylık dönemde Belçika pazarından gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 16 arttı. Belçika pazarı 2015 öncesi seviyelerin hayli gerisinde.

 

POLONYA: 2016 ve 2017 yıllarındaki düşüşlerin ardından toparlanan Polonya pazarından gelen turist sayısı yüzde 74 artışla en yüksek düzeyine ulaştı.

 

YUNANİSTAN: 2017 yılında yükselişe geçen Yunanistan pazarından gelen turist sayısı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 44 gelişme gösterdi.

 

RUSYA: 2018’de gelişen Rusya pazarının gönderdiği turist sayısı 2019’un ilk sekiz ayının toplamında geçen yıla göre yüzde 23 azaldı.

 

BELARUS: 2016’daki düşüşün ardından toparlanıp gelişen Belarus pazarından gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 15 artarken kriz öncesi seviyeleri geride bıraktı.

 

KKTC: 2018’de gelişme eğilimi göstermekle birlikte 2019 yılında inişini sürdüren KKTC pazarından gelen turist sayısı yılın ilk sekiz ayında yüzde 12 azaldı.

 

AVUSTURYA: 2018 yılında büyüyen Avusturya pazarından Ocak – Ağustos döneminde gelen turist sayısı toparlanma eğilimine girdiği geçen yıla göre yüzde 19 geriledi.

 

UKRAYNA: 2017 yılından başlayarak gelişen ve hızla büyüyen Ukrayna pazarından İzmir’e gelen turist sayısı sekiz aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 7 artarak rekor kırdı.

 

İRLANDA: 2016 yılındaki sert düşüşten sonra gelişmeye başlayan İrlanda pazarından gelen turist sayısı yüzde 24 artmasına karşın kriz öncesi dönemin hala çok gerisinde.

 

İSVİÇRE: 2016 ve 2017 yıllarında gerileyen, 2018’de yüzde 42 artış gösteren İsviçre pazarından gelen turist sayısı sekiz aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 3 arttı.

 

FİLİPİNLER: 2018’de yüzde 774 büyüyerek öne çıkan, rekor sayıda ziyaretçinin geldiği Filipinler pazarı Ocak – Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 9 geriledi.

 

DANİMARKA: 2018 yılında yükseliş eğilimi gösteren Danimarka pazarından gelen turist sayısı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 geriledi.

 

ABD: 2016’daki sert düşüş yaşanmasıyla birlikte 2017’de umut vermeye başlayan ABD’den İzmir’e gelen turist sayısı sekiz ayda geçen yıla göre yüzde 20 arttı.

 

BULGARİSTAN: 2016 yılındaki düşüşe rağmen gelişme eğilimini sürdüren Bulgaristan’dan İzmir’e gelen turist sayısı sekiz ayda yüzde 61 artarak rekor düzeye ulaştı.

 

İSVEÇ: 2015, 2016 ve 2017’de sert düşüşlerle gerileyen İsveç pazarı, 2018’de toparlanma eğilimine girse de 2019’un sekiz aylık döneminde yüzde 7 küçüldü.

 

İTALYA: Kruvaziyer turizmin durmasıyla sert düşüşle gerileyen İtalya pazarından Ocak-Ağustos döneminde İzmir’e gelen turist sayısı yüzde 10 arttı.

 

İzmir’e gelen ziyaretçiler (Ağustos)

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2018/2019

(%)

Yabancı 203.095 111.838 146.900 168.799 209.909 24
Türk 88.884 73.688 94.932 92.101 107.222 16
Toplam 291.979 185.526 241.832 260.900 317.131 22

 

İzmir’e Gelen Ziyaretçiler (Ocak-Ağustos)

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2018/2019

(%)

Yabancı 846.558 496.815 556.891 753.576 867.662 15
Türk 421.484 413.635 459.900 473.714 518.456 9
Toplam 1.268.042 910.450 1.016.791 1.227.290 1.386.118 13

 

 

İzmir’e Gelen Ziyaretçiler (Ocak-Ağustos)

 

Milliyeti 2015 2016 2017 2018 2019 2018/2019 (%)
Almanya 227.880 191.512 201.526 271.518 277.563 2
İngiltere 66.639 48.853 47.995 55.887 87.365 56
Hollanda 64.104 47.109 39.734 59.203 58.827 -1
İran 44.568 32.017 58.058 34.185 46.084 35
Fransa 72.325 24.056 27.996 35.393 43.284 22
Belçika 45.727 27.275 28.576 32.681 37.900 16
Polonya 24.498 4.834 6.641 18.735 32.640 74
Yunanistan 23.517 15.338 14.373 15.654 22.551 44
Rusya 12.109 1.023 14.346 27.463 21.106 -23
Belarus 16.553 5.708 10.508 16.494 19.039 15
KKTC 12.742 13.796 15.159 20.040 17.706 -12
Azerbaycan 4.311 3.781 3.687 5.152 16.215 215
Avusturya 16.974 10.501 12.802 19.656 15.958 -19
Ukrayna 1.797 1.141 3.714 14.594 15.601 7
İrlanda 23.322 6.431 9.036 11.094 13.743 24
İsviçre 18.144 9.669 9.033 13.100 13.488 3
Çek Cum. 7.209 2.239 2.272 3.403 7.377 117
Filipinler 1.518 1.003 850 8.094 7.374 -9
Slovakya 8.003 1.249 1.105 2.831 7.336 159
Danimarka 9.267 7.359 4.887 7.970 7.213 -9
ABD 11.349 4.795 5.655 5.656 6.772 20
Bulgaristan 2.764 2.491 3.212 4.181 6.726 61
Ürdün 94 90 175 3.590 5.731 60
İsveç 15.913 6.823 5.048 5.985 5.590 -7
Meksika 1.093 178 737 1.804 4.740 163
İtalya 47.596 3.276 3.160 3.771 4.145 10
Kolombiya 319 140 438 2.941 3.573 21
Litvanya 837 401 653 3.013 3.033 1
Diğer 65.386 23.727 25.515 49.488 58.982 19
Yabancı Toplam 846.558 496.815 556.891 753.576 867.662 15
Türkiye 421.484 413.635 459.900 473.714 518.456 9
Genel Toplam 1.268.042 910.450 1.016.791 1.227.290 1.386.118 13