26 Temmuz 2021, Pazartesi

Ege paralı turist bekliyor

Ege kruvaziyer turizm

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nin (ETİK) özel yönetim raporuna göre,  toplamda yüzde 17 büyüyen İzmir turizmi, 11 aylık dönemde 1 milyon 182 bin 982’si yabancı olmak üzere 1 milyon 880 bin 451 ziyaretçi ağırladı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, “Bu rakamlar kimseyi yanıltmasın, turizm gelirlerinin de arttığı sanılmasın. Nitelikli, para harcayan yabancı ziyaretçiyle buluşmanın ve böylelikle turizm gelirlerini arttırmanın yolunu bulmalıyız” dedi.

ETİK’in özel yönetim raporlarının 67. sayısında İzmir turizminin Kasım ayı haraketliliği ve analizine yer verildi, 2019 yılının 11 ayı değerlendirildi. Rapora göre, İzmir’e 2019 yılının 11. ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre yüzde 34 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 35, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 33 artış gösterdi.

İzmir turizmi 2019 yılının Kasım ayında 32 bin 585’i yabancı, 47 bin 587’si vatandaş olmak üzere toplam 80 bin 172 ziyaretçi ağırladı. Yabancı ziyaretçilerin 24 bin 845’i hava yoluyla, 7 bin 740’ı deniz yoluyla geldi. Kasım ayında hava yolu girişleri 2018’e göre yüzde 37 artarken, deniz yolu girişlerinde ise yüzde 27 artış gerçekleşti.

2019 Kasım ayında yabancı ziyaretçilerin toplam girişlerinin yüzde 76’sını hava yolu, yüzde 24’ünü deniz yolu girişleri oluşturdu. Ocak – Kasım döneminde İzmir’e en çok turist gönderen on ülke Almanya, İngiltere, Hollanda, İran, Fransa, Belçika, Polonya, Yunanistan, Rusya ve Ukrayna olarak sıralandı.

11 aylık dönemde toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre yüzde 17 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 19 artarken, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 12 artış gösterdi. İzmir turizmi Ocak – Kasım döneminde 1 milyon 182 bin 982’si yabancı, 697 bin 469’u vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 880 bin 451 ziyaretçi ağırladı.

İzmir’e Ocak – Kasım döneminde yabancı ziyaretçilerin 1 milyon 77 bin 509’u hava yoluyla, 105 bin 473’ü deniz yoluyla geldi. 2019 yılının 11 ayında yabancı ziyaretçilerin hava yoluyla girişlerinde bir önceki yıla göre yüzde 19, deniz yoluyla girişlerinde ise yüzde 27 artış görüldü.

11 aylık dönemde yabancı ziyaretçilerin toplam girişlerinin yüzde 91’ini hava yolu, yüzde 9’unu deniz yolu girişleri oluşturdu. İzmir turizmi Rusya, KKTC, Avusturya, Filipinler, Danimarka, İsveç dışındaki pazarlarda artış gösterdi.

Yılın 11 aylık döneminde İzmir’e gelen toplam ziyaretçi sayısında son altı yılın en yüksek rakamına ulaşıldığını belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, yabancı ziyaretçi sayısı bakımından 2015 yılı rakamlarının geride bırakıldığını söyledi. Turist sayısının artmasının turizm gelirlerinin arttığı anlamına gelmediğinin altını çizen İşler, şu görüşleri dile getirdi:

“Ocak-Kasım döneminde İzmir turizmi geçen yıla göre yüzde 17 büyüdü. Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 19, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 12 arttı. Bu rakamlar kimseyi yanıltmasın. Turist sayısıyla birlikte turizm gelirlerinin de arttığı sanılmasın. Ülke ve bölge turizminin nitelikli, para harcayan yabancı ziyaretçiyle buluşmaya ihtiyacı var. Bu buluşmayı sağlamak için tanıtım ve pazarlamaya dönük hedefler ve yeni stratejiler belirlemeli. Üst gelir grubunda turistle buluşmanın, böylelikle turizm gelirlerini arttırmanın yolunu bulmalıyız.”

Gelişme eğilimleri (2015 – 2019)

Almanya: İzmir’e en çok turist gönderen Almanya pazarı tüm zamanların en yüksek düzeyinde. Yılın 11 ayında Almanya’dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 8 arttı.

İngiltere: İngiltere pazarından gelen turist sayısı 11 aylık dönemde yüzde 58 artarak rekor düzeye ulaştı. Ocak-Kasım döneminde İngiltere’den gelen turist sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

Hollanda: 2015 yılından başlayarak düşüşe geçen, 2018 yılında yükseliş eğilimi gösteren Hollanda pazarından İzmir’e gelen turist sayısı geçen yılın 11 aylık dönemine göre yüzde 5 arttı.

İran: İran pazarı yılın 11 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 43 büyüdü. İran pazarından gelen turist sayısı 2017 yılı seviyelerini henüz aşamadı.

Fransa: Fransa pazarında 2016 yılında yaşanan sert düşüşün ardından başlayan yükseliş sürüyor. Fransa’dan İzmir’e gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 24 arttı.

Belçika: Belçika pazarından gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 19 arttı. 2016’daki düşüşten sonra 2017’den başlayarak toparlanma eğilimine giren Belçika pazarı 2015’in gerisinde.

Polonya: 2016 ve 2017’de gerileyen, 2018 yılında sıçrama yapan Polonya pazarında yüksek ivmeli yükseliş sürüyor. Polonya’dan gelen turist sayısı 11 ayda yüzde 72 arttı.

Yunanistan: Yunanistan pazarında 2017 yılında başlayan yükseliş eğilimi sürüyor. 11 aylık dönemde yüzde 31 gelişme gösteren Yunanistan’dan gelen turist sayısı 2015 yılının gerisinde.

Rusya: 2016 yılında sert düşüşün yaşandığı Rusya pazarının dalgalı seyri sürüyor. Rusya’dan gelen turist sayısı 2018’de zirveye ulaşmasının ardından 2019’da yüzde 24 azalarak düşüşe geçti.

Ukrayna: Ukrayna pazarında 2017 yılında başlayan gelişme ve büyüme 2018 yılında ivme kazandı. Ukrayna’dan İzmir’e gelen turist sayısı 11 aylık dönemde yüzde 18 arttı.

Belarus: 2015 yılında gerileyen, 2016’daki sert düşüş yaşanan Belarus pazarı toparlanıyor. Belarus’tan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 15 artarak 2015 seviyelerini geride bıraktı.

KKTC: 2014 yılından başlayarak yükselen 2108 yılında zirveye ulaşan KKTC pazarı 2019’da inişe geçti. KKTC pazarından gelen turist sayısı yılın 11 ayında geçen yıla göre yüzde 8 azaldı.

İsviçre: 2015 yılından sonra gerileyen İsviçre pazarı 2018’de gelişme eğilimi göstermeye başladı. İsviçre pazarından gelen turist sayısı yılın 11 ayında geçen yıla göre yüzde 11 arttı.

Avusturya: Dalgalı seyir izleyen pazarlardan Avusturya’dan gelen turist sayısı 2017’de yükseldi, 2018’de sıçrama yaptı. Avusturya pazarından gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 15 geriledi.

İrlanda: İrlanda pazarında 2016 yılında sert düşüşten sonra 2017 yılında başlayan yükseliş eğilimi sürüyor. İrlanda pazarından gelen turist sayısı yüzde 23 arttı.

Filipinler: 2018’de büyük sıçrama yaparak öne çıkan Filipinler pazarı yüzde 774 büyüdü. Ocak-Kasım döneminde Filipinler’den gelen turist sayısı geçen yılın seviyelerini korudu.

Bulgaristan: Bulgaristan pazarı 2017 yılından başlayarak istikrarlı yükselişini sürdürüyor. 2019 yılında en yüksek artışı gösteren Bulgaristan pazarından gelen turist sayısı yüzde 78 arttı.

Danimarka: 2016 ve 2017’deki düşüşün ardından 2018 yılında yeniden yükselen Danimarka pazarından gelen turist sayısı yılın 11 ayında yüzde 10 geriledi.

ABD: 2015’de gerileyen, 2016’da sert düşüş yaşanan ABD pazarının dalgalı seyri sürüyor. 2017’de yükselme eğilimi gösteren, 2018’de yeniden gerileyen ABD’den İzmir’e gelen turist sayısı yüzde 24 arttı.

İsveç: İsviçre pazarından İzmir’e gelen turist sayısı 2015 yılında zirveyi gördükten sonra sert düşüşle azaldı. 2018 yılında toparlanma eğilimi gösteren İsveç’ten gelen turist sayısı 11 aylık dönemde yüzde 4 geriledi.

İtalya: 2015 yılında gerileyen, 2016’da sert düşüş yaşanan İtalya pazarı az da olsa hareketlendi. Kruvaziyer seferlerin durmasıyla gerileyen pazardan gelen turist sayısı 11 ayda yüzde 14 arttı.

İzmir’e gelen ziyaretçiler (Kasım)

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

Değişim (%) 2018/2019

Yabancı

49.638

16.691

17.203

24.175

32.585

35

Türk

28.028

31.619

36.482

35.738

47.587

33

Toplam

77.666

48.310

53685

59.913

80.172

34

 

İzmir’e gelen yabancı ziyaretçilerin geliş yolu (Kasım)

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

Değişim (%) 2018/2019

Hava yolu

27.579

15.140

13.643

18.100

24.845

37

Deniz yolu

22.059

1.551

3.560

6.075

7.740

27

Toplam

49.638

16.691

17.203

24.175

32.585

35

 

İzmir’e gelen ziyaretçiler (Ocak-Kasım)

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

Değişim (%) 2018/2019

Yabancı

1.176.893

653.098

741.820

990.243

1.182.982

19

Türk

559.602

558.821

619.476

622.279

697.469

12

Toplam

1.736.495

1.211.919

1.361.296

1.612.522

1.880.451

17

 

 

İzmir’e gelen yabancı ziyaretçilerin geliş yolu (Ocak-Kasım)

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

Değişim (%) 2018/2019

Hava yolu

905.507

610.443

688.714

907.462

1.077.509

19

Deniz yolu

271.386

42.655

53.106

82.781

105.473

27

Toplam

1.176.893

653.098

741.820

990.243

1.182.982

19

 

 

İzmir’e gelen ziyaretçiler (Ocak-Kasım)

 

Milliyeti

2015

2016

2017

2018

2019

Değişim (%) 2018/2019

Almanya

336.782

257.591

269.526

367.112

395.329

8

İngiltere

90.661

67.562

65.943

75.833

119.495

58

Hollanda

84.518

58.752

53.034

74.456

78.528

5

İran

55.904

43.455

76.421

43.552

62.333

43

Fransa

89.916

31.268

34.549

42.963

53.461

24

Belçika

56.649

32.240

34.283

38.633

46.133

19

Polonya

29.263

5.930

9.211

24.092

41.542

72

Yunanistan

32.156

20.157

23.220

24.064

31.429

31

Rusya

14.479

1.505

18.078

34.113

25.848

-24

Ukrayna

2.706

1.727

4.348

19.593

23.196

18

Belarus

19.033

6.998

12.170

19.998

23.062

15

KKTC

16.857

18.543

19.657

24.912

22.992

-8

Azerbaycan

4.790

4.376

4.324

7.160

21.132

195

İsviçre

27.900

13.462

12.981

18.440

20.497

11

Avusturya

22.200

12.602

15.338

22.947

19.423

-15

İrlanda

29.465

8.256

12.381

15.653

19.260

23

Filipinler

1.870

1.315

1.212

10.369

10.351

0

Bulgaristan

4.026

3.509

4.550

5.465

9.748

78

Çekya

9.554

2.979

3.098

4.440

9.596

116

Danimarka

13.537

8.924

6.778

10.517

9.476

-10

Meksika

2.072

252

1.714

4.042

9.372

132

Slovakya

9.325

1.391

1.340

3.540

9.369

165

ABD

16.192

6.169

7.626

7.202

8.964

24

Ürdün

164

118

210

5.583

7.731

38

İsveç

22.693

7.845

6.648

7.009

6.704

-4

Kolombiya

436

173

2.248

5.086

5.908

16

İtalya

71.428

4.363

4.246

4.995

5.701

14

İsrail

1.284

260

228

207

5.453

2534

Romanya

2.747

1.110

1.760

3.311

4.655

41

Hindistan

1.974

590

708

4.336

4.466

3

Çin

4.032

773

513

2.017

4.327

115

Diğer

102.280

28.903

33.477

58.603

67.501

15

Yabancı

1.176.893

653.098

741.820

990.243

1.182.982

19

Türk

559.602

558.821

619.476

622.279

697.469

12

Toplam

1.736.495

1.211.919

1.361.296

1.612.522

1.880.451

17