14 Haziran 2021, Pazartesi

Müze ve Örenyeri Zamları

Deniz Tufekci

Müze ve Ören yerlerine yapılan zamlar görülüyor ki kültür turizmi ve incoming yapan bin civarındaki seyahat acentası yanında günlük tur yapan iki bin civarındaki seyahat acentasını da doğrudan etkilemiştir.

İlk kategoride olan seyahat acentaları yurt dışındaki operatörlere fiyatlarını geçen yılın en geç Ekim ayında deklare ederken ne fiyat verdiği yurt dışındaki tur operatörünün meydana gelen bilet zammını yansıtma, ne de bizim tur operatörlerine bunu yansıtma şansımız vardır.

Fiyat farkından oluşacak ödemeler sektörün içinde bulunduğu rekabet koşulları nedeniyle düşük kar marjı ile çalışan seyahat acentalarının karını neredeyse sıfırlayacak ya da çok daha küçük bir noktaya indireceği açıktır.

Seyahat acentalarının bu farkı sineye çekmesi mümkün değildir.

Sözleşmeye güvenerek yeni bir zam gelmeyeceğini düşünen, fiyatlarını buna göre düzenleyen seyahat acentalarının böyle bir zammı kabul etmesi, hem ticaretin doğasına aykırı hem de hukuki olarak tüketicinin korunması kanununa aykırıdır.

Bakanlığımız seyahat acentalarının bu tür bir zarardan korunması gerektiğine inanıyorsa, ve de zammı geri almayı düşünmüyorsa o halde yapılması gereken tek bir hareket vardır, o da seyahat acentalarının bu müzelerdeki fiyatlarını eski fiyata sabitleyecek indirim oranını %20’den %45’lere artırmasıdır.

Bu hem seyahat acentalarını koruyacak, hem bakanlığın acentaları destekleme politikasını güçlendirecek, hem de acenta kanalıyla gelmeyen turistlerden elde etmeyi planladığı geliri büyük ölçüde koruyacaktır.

Türsab yönetiminin ivedilikle bu konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığıyla görüşerek gündeme aldırıp sorunu çözmesini beklemek seyahat acentalarının beklentisidir.

Türsab yönetiminin gereğini ivedilikle yapacağından hiç kuşku duymuyorum.