09 Mayıs 2021, Pazar

Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklik için kanun teklifi

turizm plaj

AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Kanun teklifi kapsamında Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklik öngörülüyor.

Bu düzenlemenin 24 şubat 2020 Pazartesi günü meclis komisyonunda görüşülmesi bekleniyor

Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak hakları iptal edilecek.

İrtifak hakları, bakanlığın uygun görüşü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın istemi üzerine, hak sahibinin veya bu haktan yarar sağlayanların yazılı beyanı ya da mahkeme kararıyla tapudan terkin edilecek.

Terkin davalarında basit yargılama usulü uygulanacak.

Turizim yatırımları gibi çok uzun vadeli büyük yatırımların ve ciddi bir İnceleme sonucu verilen tahsislerin asliye hukuk mahkemelerindeki basit davalar gibi değerlendirilmesi mümkün olacak.

Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ve tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarının terkin edilmesi işlemleri, bakanlığın onayıyla yapılacak.

Yapılacak değişikliğin turizm yatırımlarına ve turizmin finansmanı noktasında teminat olarak kullanılan arazilerin değerlendirilmesinde olumsuz etkileri olabileceği değerlendiriliyor.