12 Nisan 2021, Pazartesi

Acentalar ek tedbirler istiyor

Cumhurbaşkanının dün ekonomik tedbirleri açıklamasının ardından turizm sektörü de görüşlerini açıklamaya başladı. Önlem paketi ile ilgili çıkan maddeleri inceleyen acentacılar, çıkan 21 maddeden 12 sinin faydalanabilecek konular olduğunun altını çizerken, olması gerekipte olmayan konuları şöyle sıralıyorlar.

1.Hukuki sorun çıkmaması açısından sektörler içerisinde Turizm ve Seyahat acenteciliği sektörü adının geçmesi.

2.2020 TÜRSAB aidatlarının alınmaması ile ilgili TC Kültür ve Turizm Bakanlığının onaylaması.

3.Türsab üyelerinin havayolu ve otellere gelecek işler ile ilgili yaptığı ön ödemelerin iade edilmesi.

4.Turizm taşımacılığı KDV nin %1 e indirilmesi.

5.TÜRSAB Üyeleri tarafından kesilen çeklerin ödemelerinin 6 ay ertelenmesi.

6. Turizm ajans payı vergisinin alınmaması.

7. Türsab acenteleri olarak bu krizden 1 yıl boyunca etkilenmesi, kriz geçse bile telafisinin olmaması.