19 Haziran 2021, Cumartesi

“Turist sayısı dibe vurdu, piyasada yangın var”

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nin (ETİK) Mart ayı yönetim raporu, koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle hedef pazarlardan gelen turist sayısının dibe vurduğunu ortaya koydu. “Piyasada yangın var” diyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, “Açıklanan önlemler sektördeki yangını söndürmeye yetmiyor. Yangının daha fazla büyümemesi için sektörün öncelikle ve acilen desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

ETİK’in özel yönetim raporlarının 71. sayısında İzmir turizminin 2020 yılının Mart ayı analizine yer verildi. Rapora göre, İzmir’e 2020 yılının üçüncü ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2019 yılına göre yüzde 55 azaldı. Yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 68, vatandaş ziyaretçi sayısında yüzde 43 azalma görüldü.

İzmir turizmi 2020 yılının Mart ayında 11 bin 920’si yabancı, 25 bin 196’sı vatandaş olmak üzere toplam 37 bin 116 ziyaretçi ağırladı. Mart ayında İzmir’e yabancı ziyaretçilerin 10 bin 290’ı hava yoluyla, 1630’u deniz yoluyla geldi. 2020 yılının Mart ayında yabancı ziyaretçilerin hava yoluyla girişleri bir önceki yıla göre yüzde 66 azalırken deniz yolu girişlerinde geçen yıla göre yüzde 77 azalma oldu.

Mart ayında İzmir’e en çok turist gönderen on ülke Almanya, Hollanda, KKTC, İngiltere, Azerbaycan, Meksika, Ukrayna, Fransa, Belçika ve İsviçre olarak sıralandı.

İzmir’e 2020 yılının Ocak – Mart döneminde gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azaldı. İzmir’e yılın ilk üç ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 11 azalırken vatandaş ziyaretçi sayısında yüzde 4 azalma oldu. İzmir turizmi 2020 yılı Ocak-Mart döneminde 72 bin 592’si yabancı, 119 bin 336’sı vatandaş olmak üzere toplam 191 bin 928 ziyaretçi ağırladı.

Yılın ilk üç aylık döneminde İzmir’e gelen yabancı ziyaretçilerin 60 bin 820’si hava yoluyla, 11 bin 772’si deniz yoluyla girdi. 2020 yılının Ocak-Mart döneminde yabancı ziyaretçilerin hava yoluyla girişleri bir önceki yıla göre yüzde 8, artarken deniz yolu girişleri yüzde 25 azaldı.

Yüzde 11 oranında azalan toplam girişlerin yüzde 84’ünü hava yolu, yüzde 16’sını deniz yolu girişleri oluşturdu. Ocak-Mart döneminde İzmir’e en çok turist gönderen on ülke Almanya, Hollanda, KKTC, İngiltere, Ukrayna, Azerbaycan, Fransa, Filipinler, Yunanistan ve Avusturya olarak sıralandı.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel bir sorun haline geldiğini belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, “Bundan toparlanmaya başlayan Türkiye ve İzmir turizminin etkilenmemesi imkansızdı” dedi. İzmir’deki konaklama tesislerinin yüzde 99’unun kapandığını, çok az sayıda tesisin hizmet vermeye devam ettiğini belirten İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Turist sayısı dibe vurdu, piyasada yangın var”

“Mart ayı raporumuza yansıyan rakamlar hedef pazarlardan gelen turist sayısının dibe vurduğunu gösteriyor. Piyasada yangın var. Bu yangın önce turizm sektörünü, başta konaklama olmak üzere sektörün tüm paydaşlarını vurdu. Kısa çalışma ödeneği düzenlemesi, vergilerin ertelenmesi gibi açıklanan önlemler sektördeki yangını söndürmeye yetmiyor. Emlak Vergisi, elektrik bedelleri gibi konular, hem sektöre hem çalışanlara verilmesi gereken destekler var. Yangının daha fazla büyümemesi için sektörün devlet ve yerel yönetimler tarafından öncelikle ve acilen desteklenmesi gerekiyor.”

“Yangının büyümemesi için sektörün desteklenmesi gerek”

Koronavirüs salgınının piyasaya yansımasının turizm sektöründe 3,5 milyon insanı doğrudan, 18 milyon insanın da dolaylı olarak etkileyeceğini belirten Mehmet İşler, sektörün ve çalışanların daha çok desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. İşler, Mart ayı raporunda yer verilen istatistikler yangının büyüklüğünü gösteriyor. Nisan ayında gerçek sıkıntının ne boyutlara vardığını göreceğiz. Yangının daha fazla büyümemesi için sektörün öncelikle ve acilen desteklenmesi gerekiyor” görüşünü dile getirdi.

Ülkelere göre gelişme eğilimleri (2020/2019)

ALMANYA: 2019’u yüzde 9 artışla kapatan Almanya pazarından gelen turist sayısı Mart ayında geçen yıla göre yüzde 60 geriledi. Bu pazarda üç aylık kayıp yüzde 3.

HOLLANDA: Geçen yıl yüzde 6 büyüyen Hollanda pazarı, geçen yıla göre Mart ayında yüzde 63 küçüldü. Hollanda pazarının Ocak-Mart dönemi kaybı yüzde 12 oldu.

KKTC: 2019 yılında yüzde 9 gerileyen KKTC pazarından İzmir’e gelenlerin sayısı Mart ayında yüzde 48 azaldı. KKTC pazarının üç aylık kaybı yüzde 5.

İNGİLTERE: Geçen yıl yüzde 57 artış gösteren İngiltere pazarı, yılın ikinci ayında geçen yıla göre yüzde 54 geriledi. İngiltere pazarı Ocak-Mart döneminde yüzde 7 küçüldü.

UKRAYNA: 2019 yılını yüzde 20 artışla kapatan Ukrayna pazarından gelen turist sayısı yılın ikinci ayında yüzde 34 azaldı. Üç aylık dönemde pazar yüzde 32 gelişti.

FRANSA: 2019 yılında yüzde 25 büyüyen Fransa pazarı, Mart ayında geçen yıla göre yüzde 36 küçüldü. Üç aylık dönemde Fransa’dan gelen turist sayısı yüzde 48 artış gösterdi.

BELÇİKA: Geçen yıl toparlanmaya başlayan Belçika yazarından gelen turist sayısı Mart’ta yüzde 29 azaldı. Belçika pazarı Ocak-Mart döneminde yüzde 51 küçüldü.

İSVİÇRE: Geçen yılı yüzde 11 küçülmeyle kapatan İsviçre pazarından gelen turist sayısı Mart ayında yüzde 58 azaldı. İsviçre pazarı üç aylık dönemde yüzde 6 kaybetti.

FİLİPİNLER: 2018’de hızla yükselen, 2019’da durağan seyir izleyen Filipinler pazarı Mart ayında yüzde 74 geriledi. Pazar, Ocak-Mart döneminde yüzde 27 küçüldü.

BULGARİSTAN: 2019’da yüzde 77 büyüyen Bulgaristan pazarından gelen turist sayısı Mart ayında yüzde 31 geriledi. Üç aylık dönemde pazardaki kayıp yüzde 54’ü buldu.

AVUSTURYA: 2019’da yüzde 13 küçülen Avusturya pazarı, Mart ayında geçen yıla göre yüzde 71 geriledi. Ocak- Mart döneminde pazar yüzde 4 küçüldü.

YUNANİSTAN: Geçen yıl yüzde 27 büyüyen Yunanistan pazarından gelen turist sayısı Mart ayında geçen yıla göre yüzde 90 geriledi. Yunanistan pazarı üç aylık dönemde yüzde 54 küçüldü.

ABD: 2015 yılı seviyelerinin gerisindeki ABD pazarı, Mart ayında geçen yıla göre yüzde 49 küçüldü. ABD pazarı Ocak-Mart döneminde yüzde 33 artış gösterdi.

RUSYA: 2019 yılını yüzde 24 gerilemeyle kapatan Rusya pazarından gelen turist sayısı Mart ayında yüzde 78 azaldı. Rusya pazarı üç aylık dönemde yüzde 3 geriledi.

POLONYA: Geçen yıl yüzde 72 gibi yüksek oranlı büyüyen Polonya pazarı Mart ayında geçen yıla göre yüzde 61 geriledi. Polonya pazarı Ocak-Mart döneminde yüzde 12 geriledi.

İTALYA: Kruvaziyerin durmasıyla hayli gerileyen İtalya pazarı Mart ayında geçen yıla göre yüzde 74 küçüldü. Üç aylık dönemde pazar yüzde 1 artış gösterdi.

İRLANDA: 2019 yılında yüzde 23 büyüyen İrlanda pazarından gelen turist sayısı Mart ayında yüzde 35 geriledi. Ocak-Mart döneminde İrlanda pazarında yüzde 30 artış görüldü.

İRAN: Yüzde 43 artışla 2019 yılında en yüksek düzeye ulaşan İran pazarı 2020 Mart ayında eridi. Üç aylık dönemde İran pazarı yüzde 86 daraldı.

BELARUS: Geçen yılı yüzde 16 artışla kapatan Belarus pazarı, Mart ayında yüzde 183 artış gösteridi. Belarus pazarı Ocak-Mart döneminde yüzde 48 geriledi.

İSVEÇ: 2016 yılında büyük düşüş yaşayan ve izleyen yıllarda gerileyen İsveç pazarı yüzde 65 küçüldü. Üç aylık dönemde İsveç pazarında yüzde 99 artış kaydedildi.

DANİMARKA: 2017 yılında yüksek oranlı düşüşle gerileyen Danimarka’dan gelen turist sayısı Mart ayında yüzde38 azaldı. Ocak-Mart döneminde yüzde 260 artış kaydedildi.