17 Haziran 2021, Perşembe

Konaklama sektörü için “Covid-19 Yönetim kılavuzu’’

Konaklama işletmeleri, kendi aralarında ve çalışanlarla etkileşime giren çok sayıda insanın ziyaret ettiği ortamlardır. İnsanları hasta edebilme yeteneğine sahip pek çok hastalık yapıcı etken olmasına rağmen, özellikle bakteri ve virüsler, hızla salgın şeklinde yayılan bulaşıcı hastalıklara neden olurlar. Salgın durumunda ağır vakalarda ölüme yol açabilirler. Bu hastalık yapıcı etkenler, bir enfeksiyon kaynağından (örneğin hasta bir kişiden, yüzeylerden vb.) çeşitli bulaşma yolları ile yayılabilir.

Elinizdeki ‘’Covid-19 Yönetim kılavuzu’’ ISIS-Türkiye şirketinin tüm sektörel tecrübeleri ve katkıda bulunanlar listesinde isimleri yazılı tüm sektör paydaşlarının uzman görüşleri sayesinde oluşturulmuştur. Her birine çok teşekkür ederiz. Umarız ki, hepimizin ortak çabasıyla oluşturulmuş bu kılavuz, turizm sektörünün yeniden yapılanması sürecine katkıda bulunur. Kılavuz için tıklayın