09 Ağustos 2022, Salı

Yeni Normal’de Otel Misafirlerinin Güveninin Kazanmanın 3 Yolu

Turizm  sektörü ile ilişkili işyerleri yeniden faaliyetlerine başlarken, endüstri bir bütün olarak yeni normale dönüşmek zorundadır.

Nisan 2020’de  uluslararası danışmanlık şirketi Price Waterhouse’un, 2019 yılında en az bir uçuş , 1 gece otel konaklaması yapmış  1000 Amerikalı tüketiciyle gelecekte seyahat ve konaklama sektöründen ne gibi beklentileri olduğu konusunda yaptığı araştırma ilginç sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

Tüketicilerin yüzde 40’ı  bu yılın temmuz ayında seyahat etmeyi planlarken,yüzde 75’i bu yılın eylül ayında seyahat planlaması yapmaktadır.

Covit -19 kısıtlamalarının gevşemesinden 12 ay sonra tüketicilerin takriben yüzde 90’ı tekrardan seyahat etmeyi planlamaktadır.

Araştırmada ,tüketicilere hangi sektörel iş kollarının kendilerini geliştirmeleri   sorularından çıkan ana maddelerden en önemlileri aşağıda belirtilmektedir

  1. COVIT-19 BİLİM KURULUNA BAŞVURMAK-ÖZEL ŞİRKETLERE DEĞİL!

Araştırmaya katılanların yüzde 59’u ,seyahat öncesi SAGLIK Bilim Kuruluna başvurarak bilgi almak istemektedir. Gerçekten, katılımcıları yüzde 70’i   bu kurula  Federal hükümetten daha fazla güvenmektedir(yüzde 36). Buna karşın, katılımcıların yüzde 10’u ancak seyahat endüstrinin sektörleri olan,uçak,otel,restaurantlara güvendiğini ortaya çıkarmaktadır. Müşterilerinin yeniden güvenini kazanmak için, seyahat,ulaşım,otel şirketlerinin  kendi güvenlik önlemlerini geliştirmeleri ve biribirleriyle iletişimde bulunmaları gerekmektedir.

  1. GÜVEN İNŞA ETMEK

Bu, özellikle marka otellerin  kendilerini misafir güvenliği ve emniyeti için geliştirmeleri gereken bir fırsattır.Ankete katılanların yüzde 37’si, kiralık bir tesiste bir gece kalmak için para ödemek istemediklerini, yüzde 17’sinin lüks, marka otellerde kalmak istediklerini beyan etmişlerdir.

Oteller, misafirlerine bu anlamda, güvenliklerine ve emniyetlerine ne kadar önem verdiklerini göstermek için yatırım yapmalıdırlar. Katılımcıların yüzde 75’i,otel çalışanlarının koruyucu üniformalar giymelerinin hijyene verdikleri önemi ve bir nevi misafirde güvence oluşturduğunu belirtmişlerdir.

Aynı zamanda, katılımcıların yüzde 85’i, otellerden ve havayolu şirketlerinden aldıkları güvencelerin ve bilgilerin seyahat kararı almalarında büyük rol oynadığını söylemişlerdir. Bu da otellerin eski misafirlerine ulaşarak onlara,aldıkları önlemleri “Saglık Bilim Kurulu” sertifikası ile bilgilendirmelidirler.Keza oteller,mevcut misafirlerine, otel personelinin Covit-19 hijyen önlemleri doğrultusunda üniformalarla hizmet ettiklerini bir şekilde  anlatmalıdırlar.

  1. GÜVENLİ ŞEKİLDE ÜST SATIŞ YAPMAK ( Upsell safety)

Seyahat eden insanlar genellikle çevre kontrolü yapmak isterler.Takriben katıımcıların yüzde 43’ü, gelecek sefer uçaklarda fiziksel mesafe için daha yüksek ücretler ödemeyi kabul ettiklerini,özellikle yüzde 60 ‘ının çocuklu aileler olarak ek ücretler ödeyebileceklerini söylemişlerdir. 18-40 yaş arası genç katılımcılar da sağlık ve güvenlikleri için seyahatlerinde  daha fazla ödeme yapabileceklerini söylemişlerdir.  Diğer taraftan, otelciler, aldıkları önlemler için misafirlerden extra ücret talep ederek onları suiistimal etmek yerine, extra hizmetleri için orantılı  fiyatlar talep etmekten korkmadıklarını göstermelidir.

Bazı pazarlarda, otellerde güvenli bir şekilde kalmak bir avantajlı durum da yaratabilir.Katılımcılar, gidecekleri bölgelerde test yaptırmak için kolaylıkların olmasını, daha önce COVIT 19 salgınını atlatmış yerler olmasını ve buralarda hastanelere yakın yerler tercih ettiklerini beyan etmişlerdir.Bu bölgelerdeki iş yerlerinin de güvenli yerler olmaları otelcilerin misafirlerine, seçtikleri bölgenin de güvenli bir yer olduğunu göstermesi bakımından önem arzeder.