17 Ocak 2022, Pazartesi

Martı’dan açıklama

Martı Myra Hotel

Martı otel Kemer’de bulunan tesisi ile ilgili bir açıklamayı paylaştı.

Açıklama şöyle;

                                    ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

 

Ortaklığın Ünvanı         : Martı Otel İşletmeleri A.Ş.

Adres                           : Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3/8 Beyoğlu/İstanbul

Telefon ve Fax No        : (0 212) 334 88 50   (0 212) 334 88 52

E-mail Adresi               : [email protected]

Tarih                            : 19.07.2020

Konu                           : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

 

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.’NE

24.01.2020 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; bağlı ortaklığımız Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bünyesinde bulunan bir taşınmazının pandemi nedeniyle yayınlanan 19.03.2020 tarih ve 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile 29.04.2020 tarih ve 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde durdurulan satışı için 06.10.2020 yeni tarih olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, Şirketimiz ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından DenizBank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş.’den kullanılmış olan finansal tablolarımızda yer alan kredilerimizin yeniden yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmeleri devam etmektedir.

Gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

OYA NARİN                            N. EMRE NARİN

Yönetim Kurulu Başkanı       Yön. Kur. Başk. Yard. ve Genel Müdür