05 Ağustos 2021, Perşembe

Turizmin ülke ekonomilerindeki yeri

Tüm Dünya’da sektörel araştırmalar ve değerlendirmeler  Visual Capitalist ülkelerin turizmlerini değerlendirdi.
Turizmin ülke ekonomilerindeki yerini araştıran grub Dünya’daki 20 ülkeyi aşağıdaki gibi sıraladı.

Görüldüğü gibi ülke ekonomisinde turizmin en önemli bir sektör olduğu ülke %15.5 ile Meksika.
Türkiye, İspanya ve İtalya’dan sonra %11.5 ile 4.sırada.