07 Mayıs 2021, Cuma

“Gastronomi Belgesi” toplantısı düzenlendi

GTD Gastronomi Belgesi

Kültür Turizm Bakanlığı ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) işbirliğiyle Swıssotel The Bosphorus’da  ”Gastronomi Belgesi ” toplantısı düzenlendi.

Turizm sektörü temel olarak konaklamayı içeriyor fakat turizm gelirini arttırmak için konaklamanın yanında kaliteli yardımcı ve tamamlayıcı hizmetleri sunmak gerekiyor. Bunların başında Gastronomi geliyor. Toplantı imkân, ihtiyaç ve gerekleri doğrultusunda yeni turizm tesisi gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm tesislerinin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliğin sağlanması, kalitenin korunması, sürekliliğinin olması ve yükseltilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı.

Kültür Turizm Bakanlığından gelen konuşmacılar Başkontrolör Cengiz Dönmez ve Kontrolör Fatih M. Arslan tarafından katılımcılara aktarılan bilgiler neticesinde Gastronomi Turizmi Derneği katılımcılarına verimli bir toplantı yaşattı.

Toplantıda hijyene dikkat eden kurumların katlanarak büyüdüğü hijyen standartlarına daha uygun olan restoranların büyümeye çalıştığı bir süreç içinde bulunmasının altı çizildi.
Pandemi süreci sonrasında lezzetten sonra aranacak olan kriterlerin başında yer alan hijyen için ihtiyaca yönelik çalışmalar Gastronomi Turizmi Derneği öncülüğünde yürütülen projelerle devam etti.

Katılımcılar arasında İTO Ziyaretçi Bilgilendirme Kordinatörü Gürben Oğuz İTO Kongreler& Pazarlama Uzmanı Elif Nas Ünal, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı(UCLG-MEWA) Mehmet Duman’ın yanı sıra Oligark İstanbul, Sapa İstanbul, Antiochia, Cnr Otelcilik gibi mekanlar ve Turizmci Reha Arar, GTD Çevre ve Doğa Komitesi üyesi Kevser Başkara, GTD Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi Ragıp Bayraktar ve GTD Kurucu Üyelerinden Koraltan Saygın gibi isimler de toplantıya katıldı.