18 Mayıs 2021, Salı

Martı GYO hisseleri satışa hazır hale getiriliyor

Martı Otel

Martı Otel, kontrolündeki Martı GYO hisselerini satışa hazır hale getirebilmek için SPK’ya başvurdu. Özermayesi eksiye geçen ve borç sorunlarıyla boğuşan Martı Otel (#MARTI), kontrolündeki Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerini satışa hazır hale getirebilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Şirketten KAP’a yapılan açıklama şöyle:

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27. maddesi gereği, sermayenin %10’unu aşan borsada işlem gören nitelikte olmayan sahip olduğumuz 31.544.907,272 TL nominal değerli C grubu Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (#MRGYO) paylarının, önümüzdeki dönemde şirketimizin olası finansman sağlama amaçlarına teminat olarak konu edilebilmesi için, Şirketimizce borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formu onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur.”

Bu arada, Martı GYO, 110 milyon liralık mevcut sermayesini, bedelli olarak 330 milyon liraya çıkarma planlıyor.(Borsa Gündem)