15 Ağustos 2022, Pazartesi

Adıyaman’da turizm projesi

Adiyaman Nemrut

Nemrut Dağı Milli Parkı Dünyaca tanınmış olmasına rağmen, Adıyaman ili turizm gelirlerine yeterince katkı sağlayamıyor. Adıyaman ilinin turizm potansiyelinden maksimum derecede yararlanabilmesi için geliştirilen proje ile ildeki geceleme süresini arttırmak ve Adıyaman’a yeni turizm destinasyonları kazandırmak amaçlanıyor.

Bu kapsamda Nemrut merkezli turistik destinasyonlarda fiziki altyapı iyileştirme çalışmaları ve çevre düzenlemeleri yapılacak, sergi ve gösteri merkezi inşa edilecek.

Adıyaman’daki turizm endüstrisinin rekabet gücünün arttırmak amacıyla Proje kapsamında ayrıca ulusal ve uluslararası tanıtım etkinlikleri ile turizm işletmecileri ve diğer tüm paydaşların kurumsallaşma ve devamlılıklarını sağlamaya yönelik çeşitli kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler ve seyahat acentaları, tur operatörleri, otel yönetimleri ve ilgili kamu kuruluşları gibi tüm taraflara yönelik gerçekleştirilen bu faaliyetler sayesinde bölgede hizmet kalitesinin arttırılması hedefleniyor. Projeyle yapılacak çalışmalar sonucunda Adıyaman’da turizm alanında önemli değişim ve gelişmelerin yaşanarak turizmden elde edilen katma değerin artırılması amaçlanıyor.