25 Ekim 2021, Pazartesi

İsviçre de “Türkiye riskli ülke“ dedi

arrivals gelis

İsviçre’ye girişi takiben zorunlu karantina uygulamasına esas teşkil eden riskli ülkeler/bölgeler listesi İsviçre makamlarınca 7 Nisan’da güncellendiği belirtildi. Türkiye’nin Bern Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaşöyle :

”Düzenli aralıklarla güncellenen listede ilk kez ülkemiz de yer almıştır. Bu çerçevede, 19 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, İsviçre’ye giriş yapmalarından geriye dönük olarak 10 gün içinde ülkemizde bulunmuş olan kişilerin, İsviçre’ye hava veya kara yoluyla girişlerini takiben 10 gün süreyle kendilerince belirlenecek bir adreste (ev, otel vb.) kendilerini karantinaya tabi tutmaları yasal açıdan zorunlu olacaktır.

Karantinanın yedinci gününün sonunda alınacak negatif PCR test sonucunun ilgili kanton makamlarına sunulmasıyla alınabilecek izinle, 10 günlük karantina süresi sona erdirilebilecektir.

Negatif test sonucu veya COVID-19 aşısını tatbik ettirmiş olmak, karantinadan muafiyet sağlamamaktadır. Karantina şartının ihlali halinde, 10 bin CHF’ye kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalınabilmektedir.”