28 Eylül 2021, Salı

TURSAM yönetimi belli oldu

Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi (TURSAM)

18 Mayıs 2021 tarihinde geniş katılımlı bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulduğu üzere, Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi (TURSAM) kurulmuştur. Merkezimizin amacı; pandemi sonrası süreçte çok keskin bir hal alması beklenen uluslararası rekabet ortamına turizm sektörünün hazırlanmasını sağlamak, turizm sektörüne yönelik uygulanacak politika, plan ve girişimlere sektörün ihtiyaçları doğrultusunda destek olmaktır. TURSAM; aynı zamanda turizm sektörüne ilişkin tüm verilerin, sektör ve akademi iş birliğiyle doğru ve şeffaf biçimde derlenerek analizlerinin yapılmasını, elde edilen veriler ışığında turizmin tüm bileşenlerine yönelik stratejilerin geliştirilmesini de sağlayacaktır. TURSAM’ın gerçekleştirileceği tüm çalışmalar, periyodik olarak kamuoyu ve turizm sektörü paydaşlarının bilgilerine sunulacaktır.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) ve Turizm Akademisyenleri Derneği’nin (TUADER) bir araya gelmesiyle kurulan Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu; İcra Kurulu ve Genel Sekreteri’nin aşağıda yazıldığı şekilde belirlendiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

YÖNETİM KURULU

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) FİRUZ BAĞLIKAYA
TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU (TÜROFED) SURURİ ÇORABATIR
TÜRKİYE TURİZM YATIRIMCILARI DERNEĞİ (TTYD) OYA NARİN
TÜRKİYE TURİST REHBERLERİ BİRLİĞİ (TUREB) SUAT TURAL
TÜRKİYE ÖZEL SEKTÖR HAVACILIK İŞLETMELERİ DERNEĞİ (TÖSHİD) MEHMET TEVFİK NANE
TURİZM RESTORAN YATIRIMCILARI VE GASTRONOMİ İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ (TURYİD) KAYA DEMİRER
TURİZM AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ (TUADER) Prof. Dr. MUHARREM TUNA

 

İCRA KURULU

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) LEVENT DEMİREL
TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU (TÜROFED) NECİP BOZ
TÜRKİYE TURİZM YATIRIMCILARI DERNEĞİ (TTYD) HALE ALTAN
TÜRKİYE TURİST REHBERLERİ BİRLİĞİ (TUREB) KEVSER AVŞAR
TÜRKİYE ÖZEL SEKTÖR HAVACILIK İŞLETMELERİ DERNEĞİ (TÖSHİD) BÜLENT RAHMİ DEMİRCİ
TURİZM RESTORAN YATIRIMCILARI VE GASTRONOMİ İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ (TURYİD) VEDAT DİLBER
TURİZM AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ (TUADER) Prof. Dr. İBRAHİM BİRKAN

GENEL SEKRETER

Prof. Dr. MUHARREM TUNA