15 Ağustos 2022, Pazartesi

Paket tur pazarı ölüyor

Avrupa paket tur pazarında, özellikle İspanya ve Türkiye arasında 15 yıldır süren kıyasıya rekabet son yıllarda 2 açıdan büyük değişi yaşıyor. Paket tur yapıcılarından Thomas Cook’un iflasıyla birlikte pazarda görünüm değişiyor.

 

Avrupa paket tur pazarında, çok fazla rakip olsa da trendleri belirleyen İspanya ve Türkiye. Özellikle Türkiye’nin paket tatile getirdiği yenilikler, pazarın doygunluk aşamasını uzatırken

 

Peç çok rakip 15-20 yıllık dönemde; Paket tatilde Türkiye farkı ne? Diye pek çok inceleme yaptı.

 

Turizmde gerçek nedenleri anlamak ve kabul etmenin çarpıklığı; 2020 yılında bir örneğini daha gösterdi. Pandemide turist sayısı ve turizm gelirleri dibi görünce, düşen her gösterge ona bağlandı.

 

Paket tatildeki erime de bunlardan biri. Ancak birkaç önemli trendi iyi anlamak lazım.

 

İlk trend; paket tur-tatil yapıcılarından Thomas Cook’un iflası ve onun gibi devlerin onu izlemekte olduğudur.

Öte yandan, TUI mali zorluk altındadır. Orta ve küçük ölçekli paket turcular da, boşlukları doldurmak için “fiyat” aracını daha fazla kullanmaktadır.

 

Diğer yandan en az 10 yıldır konuşulan, tatilcinin “kitle turizmi” ürünlerin “farkı talepleri” olduğunu tespit eden analizlere pek aldırış edilemedi. Çünkü otel yatağı bankaları olan destinasyonların hızlı akan bu suda; küçük dokunuşlar dışında, yapabileceği çok şey yoktu.

 

İleride operatörlerin büyük ölçekli tesislerden ve paket tatilden vazgeçecekleri bellidir. Başta da belirtildiği gibi; Türkiye’nin paket tatile getirdiği yenilikler, pazarın doygunluk aşamasını uzatmıştır. Ancak bunu büyük otel yatakları desteğinde yapmıştır.

 

Paket tatilden kaçışı verilerle ele alalım:

 

İspanya’ya paket turlarla gelen turist sayısı, son 10 yılda 15-20 milyondan 20-25 milyon bandına çıkmıştı. Ama 2018’den beri paketle gelenlerin oranı % 30’lardan % 20’lerin altına indi.

 

Türkiye’ye paket turlarla gelen turist sayısı, son 10 yılda 15-20 milyondan bandına oturmuştu. 2016 ve 2020’de yaşanan krizler bunu olumsuz etkiledi. Ama krizlerden bağımsız dönemlerde paketle gelenlerin oranı % 50’lerden % 30’ların altına indi.

 

Turimdatabank’ın hazırladığı 2021 Paket tur Analizi Raporuna göre; 2021 yılı 6 ayda gelen yabancı turist sayısının % 35,5’ini sağlayan Ukrayna, Rusya ve Almanya pazarları paket tur açısından oldukça değişik bir görünüm içinde.

 

Gelen yabancı turist sayısının % 35,5’ini sağlayan bu pazarlar; Paket tur ile gelenlerin % 54,3’ünü ve Paket tur ile kazanılan gelirin % 48,5’ini sağladı

 

 

Kişibaşı paket tur gelirine pazarlar açısından bakıldığında; Ukraynalı ve Rusyalı turistlerin bu ortalamadan çok aşağıda olduğu ama klasik pazarımız Almanyalı turistlerin bu ortalamayı epey geçtiği ortaya çıktı.

 

Sektörün canlı olduğu ve krizler öncesi-sonrası; 2014, 2019 ve 2021 dönemleri ele alındığında, yalnızca Almanya’nın ortalama harcamayı geçtiği görülüyor.

 

Pandemiden çıkış bir sıçrama ile olacak ve paket tatil müşterisi eski seviyeleri bulacak. Ama pazar yapıcılarının kaçı ayakta kalacak?

Demografik yapış değişen yeni kuşakların kaçı hala aynı ürünleri talep edecek? Bize İspanya’ya gelenlerin önemli bir kısmı, Akdeniz’in çok sayıdaki küçük destinasyonlarına da kayacağı bellidir.

Bu vb nedenlerle konaklama sektörü 2023 vizyonunda söylenenlerin içini doldurmak zorundadır.