web analytics

27 Mayıs 2024, Pazartesi

Malezya ve Türkiye Üniversiteleri Arasında İş birliği

Malezya ve Türkiye Üniversiteleri Arasında İş birliği

Universiti Utara Malaysia (UUM), Karabük Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi ile birlikte İstanbul’da bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.

MoU, UUM Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mohd Foad Sakdan, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Fatih Kırışık; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu;
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç; Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Hacı Ali Mantar ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. D. İbrahim Özcoşar katıldı.

Malezya Yüksek Öğrenim Bakanı Dato’ Seri Dr. Zambry Abd Kadir, mutabakatın imzalanmasına
tanıklık etmek üzere hazır bulundu.

MoU, akademik ve öğrenci gelişiminin yanı sıra araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon da
dahil olmak üzere üniversite-sanayi iş birliğini çeşitli yönlerden geliştirmeye odaklanacak.

Bu işbirlikçi çaba, fikirlerin geliştirilmesi için bir platform görevi görüyor ve yalnızca ilgili tüm tarafların yararına değil, aynı zamanda her iki ülkenin kalkınmasına da katkıda bulunan sonuçlarla sonuçlanıyor.

Bu işbirlikçi girişim, UUM ile Türkiye’deki üniversiteler arasında stratejik, verimli ve ileriyi düşünen ilişkiler kurmayı, yani personelin misafir öğretim üyesi olarak atanmasını, lisansüstü öğrencilerin ortak denetlenmesini, ortak yayın, işbirlikçi araştırma ve Mevlâna Değişimi aracılığıyla öğrenci hareketliliğini amaçlamaktadır. Program ve Farabi finansmanı, Erasmus finansmanı yoluyla personel hareketliliği, ortak seminer ve web seminerleri organizasyonu ve çift diploma programları gibi akademik iş birliği programları.

Bu iş birliği, araştırmacılara ve öğrencilere bilgi ve uzmanlık aktarımı yoluyla bilgi edinme ve becerileri geliştirme fırsatları sunacaktır. Bu, sektöre değer katarak sektörü aynı alandaki rakiplere göre ön planda tutabilir.

UUM, eğitim yoluyla öğrencilerin değerini artırmada, bilgi ve deneyim aktarmada ve uzmanlık
oluşturmada kolektif bir rol oynamayı umuyor.