web analytics

20 Nisan 2024, Cumartesi

Ukraynalı turist 2 katına çıktı

Ukraynalı turist 2 katına çıktı

Türkiye turizminin Covid 19 etkisinde daralma yaşadığı 2020 yılında, en canlı pazar olarak öne çıkan Ukrayna; tıpkı 2016 krizinde olduğu gibi, adeta tek başına dikkatleri çekiyor. Türkiye turist pazarındaki payını son yıllarda 2 kat artıran Ukrayna, neden ve nasıl büyüyor?

Turizmdatabank.com’un, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜİK verilerinden yaptığı analize göre; Ukrayna, Türkiye’ye gelen turistler içinde % 4 dolayında paya sahip. Ukrayna’nın payı 1 yıl önce % 2 dolayında idi.

Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı, 2016 yılı krizinde dahi artarak, o yıl yaşanan düşüşü azaltırken, benzer eğilim; Covid 19 salgını yılı olan 2020’de de devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2016 krizinde, Türkiye’ye gelen Ukraynalı turist sayısı, rekor artışla 706 binden 1 milyon 45 bin kişiye yükselmişti. Pazardaki canlanma 2017-2019 döneminde de sürerek 1,5 milyon bandı aşıldı.

2020 yılının 8 aylık döneminde de Türkiye turist sayısı % 80 dolayında düşerken, bu gerileme Ukrayna pazarında % 50’lerde kaldı.

Ukrayna’nın payı ne kadar yükseldi?

2020 yılında Ukrayna pazarında kısmen devam eden bu canlılık; bütün pazarların gerilediği bu dönemde, doğal olarak, Ukrayna’nın payını da artırdı.

2019’un 8 ayında % 3,2 oaln Ukrayna payı, bu yıl % 8 bandın çıktı. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye’ye gelen turistin% 15’i Ukrayna’dan sağlanmış oldu.

Ukrayna, turizmde kazandırıyor mu?

Turist sayısında, bu kadar önemli gelişme gösteren Ukrayna turizm harcama ve gelirinde de canlanma gösteriyor.

TÜİK bulgularına göre, Türkiye’ye gelen Ukraynalı turistin, kişibaşı paket tur harcaması, son 10 yılda; 400-450 Dolar bandına oturdu. Kişi başı harcamalar paket dışı, bireysel harcamalarda ise 1000 Dolar düzeyine geldi. Fakat pazardan elde edilen kişibaşı gelirler düşüş eğiliminde. 2012’lerde 450 Dolar dolayında olan paket tur harcaması 2019’da 415 Dolar; kişibaşına ferdi harma da 1400 Dolar’dan 1000 Dolar düzeyine geriledi.

Gelen Ukraynalı turistn % 65-70’i paket turları kullandığı için, elde edilen turizm geliri de kısmen düşük kalıyor.

Ukraynalı turist artışının ana kaynağı paket turlar mı?  

Veriler de gösteriyor ki, Ukrayna pazarının, Türkiye’de bu kadar uzun vadede kesintisiz büyümesinin arkasında; paket turların hızlı artışı yer almaktadır. Öyle ki, TÜİK verilerine göre; 2012 yılında 350 bin dolayında olan Ukraynalı paket tur turisti sayısı, 2019 yılında 850 bine dayanmıştır. Ferdi gelişler ise ancak 380 bin dolayındadır. Zetle son 10 yılda paket turisti % 40 büyürken, ferdi girişler % 10’un altında gelişmiştir.

Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı (milyon kişi)

Türkiye Ukrayna Payı,%
2005 21,12 0,38 1,8
2010 28,63 0,57 2,0
2015 36,24 0,71 1,9
2016 25,35 1,05 4,1
2017 32,41 1,28 4,0
2018 39,49 1,39 3,5
2019 45,06 1,55 3,4