07 Mayıs 2021, Cuma

Belgeli otellerin %20’si satılabilecek

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Yeni yönetmelikle birlikte, kamu taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri, tesisteki toplam kapasitenin yüzde 20’sini 3. kişilere satabilecek.

Yönetmeliğin 26. maddesinde yapılan değişiklile, önceki yönetmelikte ‘ikinci sınıf lokantalar müstakilen belgelendirilemez” şeklinde yer alan ifade tüm lokantaları kapsayacak şekilde genişletildi. Aynı madenin son fıkrasındaki ‘kafeterya’ ibaresi ise lokanta şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin 37. maddesine  ‘tahsisli araziler üzerinde bulunmayan günübirlik tesisler belgelendirilemez’ fıkrası eklendi. 42 maddede eklenen fıkrayla ise, müstakil tesislerin yeme-içme tesisi olarak belgelendirilemeyeceği kuralı geldi.

Yönetmeliğin 52. maddesinde ise kritik bir değişiklik yapıldı. Daha önceki yönetmeliğin ”Turizm kompleksleri, turizm kentleri ve tatil merkezlerindeki apart otel üniteleri, tatil siteleri, ve butik tatil villaları ile apart oteller dışındaki turizm belgeli tesislerde devre tatil hakkı hariç devre mülk gibi şerhe konu şahsi haklar tapuya tescil ettirilemez, bu tür tesislere turizm belgesi verilemez, bu sisteme kısmen veya tamamen geçtiği tespit edilen tesislerin belgeleri iptal edilir.” fıkrası şu şekilde değiştirildi: Tesisin fiziki bütünlüğünü bozmamak şartı ile özel mülkiyete konu taşınmaz üzerinde yer alan turizm kompleksleri, turizm kentleri ve tatil merkezleri kapasitesindeki apart ünitelerin ve tatil siteleri butik tatil villaları, müstakil apart otellerin tamamında; kamu tesislerinde ise oda kapasitesinin yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla ayrı ayrı odalar üzerinde üçüncü şahıslar lehine kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edebilir. Orman vasıflı taşınmazlar ile tapuda orman vasfı ile kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan tesislerde kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilemez.” Bu madeyle birlikte, tahsisli araziler üzerine yapılan turizm tesislerinde devremülk sürecinin de önü açılmış oldu.