17 Eylül 2021, Cuma

POYD’da görev dağılımı açıklandı

Profesyonel otel yöneticileri derneği (POYD) Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu’ na seçilen üyeler ve görev dağılımları açıklandı.

Ülkay ATMACA Yönetim Kurulu Başkanı

Volkan YORULMAZ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Erdoğan TURAN Genel Sekreter

Ercan ÇEK Genel Sekreter Yardımcısı

Mehmet BAHAR Sayman

Etem Hakan DURAN Yönetim Kurulu Üyesi – Başkan Danışmanı

Selçuk MERAL Basın Yayın ve Sosyal Medyadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Burak YILDIZ Bölgesel Yürütme Kurullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Hülya ŞAHİN Üyelik Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Fethi İZ Sponsorluk ve Kurumsallaşmadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan ARSLANOĞLU Eğitim ve Üniversitelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Serdar ÖZKAYA Sosyal Sorumluluk Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi