16 Haziran 2021, Çarşamba

İzmir Haziran’da rekor kırdı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nin (ETİK) özel yönetim raporu, İzmir turizminin Haziran ayında gelen turist sayısında tüm zamanların rekorunu kırdığını ortaya koydu. Haziran ayında İzmir’i 168 bin 636 yabancı olmak üzere 259 bin 184 kişi ziyaret etti. İzmir, yılın ilk altı ayında toplam 726 bin 221 ziyaretçi ağırladı.  .

ETİK’in özel yönetim raporlarının 62. sayısında İzmir turizminin Haziran ayı analizine yer verilirken 2019 yılının ilk altı ayı değerlendirildi. Rapora göre, İzmir’e 2019 yılının altıncı ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre yüzde 23,9 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 20,7 artarken, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 30,3 artış gösterdi.

İzmir turizmi 2019 yılının Haziran ayında 168 bin 636’sı yabancı, 90 bin 548’i vatandaş olmak üzere toplam 259 bin 184 ziyaretçi ağırladı. 2019 Haziran ayında İzmir’e yabancı ziyaretçilerin 157 bin 642’si hava yoluyla, 10 bin 994’ü deniz yoluyla geldi.

Haziran ayında yabancı ziyaretçilerin hava yoluyla girişlerinde bir önceki yıla göre yüzde 19,14, deniz yoluyla girişlerinde ise yüzde 49,42 artış görüldü. 2019 Haziran ayında yabancı ziyaretçilerin toplam girişlerinin yüzde 93,5’ini hava yolu, yüzde 6,5’ini deniz yolu girişleri oluşturdu.

Altı aylık dönemde İzmir’e gelen toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre yüzde 15 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 23,5 artarken, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 5,1 artış gösterdi.

İzmir turizmi Ocak – Haziran döneminde 418 bin 829’u yabancı, 307 bin 392’si vatandaş olmak üzere toplam 726 bin 221 ziyaretçi ağırladı. İzmir’e Ocak – Haziran döneminde yabancı ziyaretçilerin 375 bin 324’ü hava yoluyla, 43 bin 505’i deniz yoluyla geldi.

2019 yılının ilk altı ayında yabancı ziyaretçilerin hava yoluyla girişlerinde bir önceki yıla göre yüzde 23,9, deniz yoluyla girişlerinde ise yüzde 20,4 artış görüldü. Bu dönemde yabancı ziyaretçilerin toplam girişlerinin yüzde 89,6’sını hava yolu, yüzde 10,4’ünü deniz yolu girişleri oluşturdu.

Haziran ayında İzmir’e en çok turist gönderen on ülke Almanya, İngiltere, Hollanda, İran, Belçika, Polonya, Rusya, Fransa, Yunanistan ve KKTC olarak sıralandı. 2019 yılının Haziran ayında İzmir turizmi KKTC, Avusturya, Filipinler, Hindistan, İsveç, İtalya, Finlandiya dışındaki pazarlarda artış gösterdi.

Gelişme eğilimleri

Almanya: Almanya pazarı yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 büyüdü. İzmir’e en çok turist gönderen Almanya pazarı 2015 yılı seviyelerini geride bıraktı.

İngiltere: Altı aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 51,5 oranında büyüyen İngiltere pazarı yaptığı sıçramayla kriz öncesi dönemin rakamlarının üstüne çıktı.

Hollanda: 2018 yılında toparlanan, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 büyüyen Hollanda pazarından İzmir’e gelen turist sayısı hala 2015 yılının gerisinde.

İran: 2018 yılındaki düşüşün ardından yılın ilk altı ayında yüzde 114,4 büyüyen İran pazarından gelen turist sayısı rekor kırdı.

Belçika: 2017’de yükselişe geçen, 2018 yılında büyüyen Belçika pazarı, Ocak – Haziran aylarında gelen turist sayısını yüzde 35,1 arttırarak gelişimini sürdürdü.

Polonya: 2016 ve 2017 yıllarındaki düşüşün ardından hızla gelişen Polonya pazarı Ocak-Haziran aylarında yüzde 65,5 büyüyerek turist sayısında 2015 rakamlarını geride bıraktı.

Rusya: 2018 yılında gelişen Rusya pazarının gönderdiği turist sayısı 2019’un ilk altı ayında yüzde 6,2 arttı.

Fransa: 2017’de toparlanmaya başlayan, 2018 yılında yüzde 24 büyüyen Fransa pazarı, yılın ilk altı ayında yüzde 21,3 gelişti.

Yunanistan: 2017’de yükselişe geçen ve 2018’de yüzde 6 büyüyen Yunanistan pazarından İzmir’e gelen turist sayısı yüzde 33,9 artışa karşın 2015 yılı rakamlarını bulmadı.

KKTC: 2018’de gelişme eğilimi gösteren KKTC pazarı 2019 yılında inişe geçti. KKTC’den gelen turist sayısı yılın ilk altı ayında yüzde 15,6 azaldı.

Ukrayna: Büyümesini 2018 yılında da sürdüren Ukrayna pazarıdan İzmir’e gelen turist sayısı sıçrama yaptı. Ukrayna Pazarı yılın ilk altı ayında yüzde 13,2 büyüyerek gelişti.

İrlanda: İrlanda pazarının İzmir’e gönderdiği turist sayısı 2015 yılının çok gerisinde. İrlanda pazarı yılın ilk altı ayında geçen yıla göre yüzde 28,3 büyüdü.

Belarus: 2018’de yüzde 64 gelişme gösteren Belarus pazarının gönderdiği turist sayısı yılın ilk altı aylık döneminde yüzde 16,3 arttı.

İsviçre: 2017 yılından başlayarak yükselme eğilimine giren, 2018’de yüzde 42 artış gösteren İsviçre pazarı geçen yıla göre yüzde 21,5 büyüdü.

Avusturya: 2018 yılında toparlanmaya başladığı görülen Avusturya pazarı, Ocak – Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 13,3 küçüldü.

Filipinler: 2018’de yüzde 774 büyüyerek öne çıkan öne çıkan, rekor sayıda ziyaretçinin geldiği Filipinler pazarı yılın ilk altı ayında yüzde 10,2 geriledi.

Bulgaristan: 2018 yılını yüzde 21 artışla tamamlayan Bulgaristan’dan gelen turist sayısı ilk altı ayda yüzde 53,5 arttı ve 2015 yılı rakamlarını geride bıraktı.

ABD: 2017’de umut vermeye başlayan ABD pazarından yılın altı ayında gelen turist sayısı altı aylık dönemde yüzde 18,1 artmasına karşın 2015 rakamlarının hala çok gerisinde.

Danimarka: 2018 yılında yükselişe geçen Danimarka pazarından gelen turist sayısı 2019 yılında gelişme eğilimine girdi. Danimarka Pazarı Ocak – Haziran döneminde yüzde 0,9 arttı.

İsveç: 2015 yılındaki sert düşüşten sonra gerileyen, 2016 ve 2017 yıllarında sert düşüşler yaşanan İsveç pazarı altı aylık dönemde de yüzde 7,4 küçüldü.

İtalya: Kruvaziyer turizmin durmasıyla sert düşüşle gerileyen ve toparlanamayan İtalya pazarı Ocak-Haziran döneminde yüzde 2,9 küçüldü.

Haziran ayında İzmir’e gelen ziyaretçiler

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 Değişim
Yabancı toplam 145.968 73.226 94.325 139.679 168.636 % 20,7
Türk vatandaşı 51.849 51.697 61.733 69.493 90.548 % 30,3
Genel toplam 197.817 124.923 156.058 209.172 259.184 % 23,9

Haziran ayında İzmir’e gelen ziyaretçilerin geliş yolu

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 Değişim
Hava yolu 112.330 69.301 89.143 132.321 157.642 % 19,14
Deniz yolu 33.638 3.925 5.182 7.358 10.994 % 49,42
Toplam 145.968 73.226 94.325 139.679 168.636 % 20,73

Ocak-Haziran döneminde İzmir’e gelen ziyaretçiler

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 Değişim
Yabancı toplam 425.360 249.706 252.532 339.053 418.829 % 23,5
Türk vatandaşı 247.585 251.316 273.713 292.518 307.392 % 5,1
Genel toplam 672.945 501.022 526.245 631.571 726.221 % 15

Ocak-Haziran döneminde İzmir’e gelen ziyaretçilerin geliş yolu

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 Değişim
Hava yolu 327.186 235.098 235.948 302.920 375.324 % 23,9
Deniz yolu 98.174 14.608 16.584 36.133 43.505 % 20,4
Toplam 425.360 249.706 252.532 339.053 418.829 % 23,5

 

Milliyetlerine göre Ocak-Haziran döneminde İzmir’e gelen ziyaretçiler

Milliyeti 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 Değişim
Almanya 121.013 94.914 92.288 124.704 137.647 10,4
İngiltere 34.050 23.214 22.787 27.748 42.035 51,5
Hollanda 32.186 24.391 18.722 28.777 29.316 1,9
İran 17.998 23.554 28.046 12.063 25.865 114,4
Belçika 16.531 9.201 10.722 11.136 15.045 35,1
Polonya 11.168 2.491 2.997 8.344 13.812 65,5
Rusya 5.332 552 5.452 12.802 13.597 6,2
Fransa 34.294 7.357 8.959 11.195 13.582 21,3
Yunanistan 12.407 8.467 6.222 7.651 10.243 33,9
KKTC 7.039 7.979 8.291 11.589 9.776 -15,6
Ukrayna 1.095 734 2.086 7.089 8.025 13,2
İrlanda 12.290 3.606 4.785 5.734 7.358 28,3
Belarus 8.013 2.306 3.882 6.315 7.345 16,3
Azerbaycan 951 857 884 1.467 6.331 331,6
İsviçre 8.519 4.587 3.628 5.101 6.199 21,5
Avusturya 7.687 4.025 4.596 6.511 5.642 -13,3
Filipinler 1.213 762 593 6.117 5.496 -10,2
Meksika 544 90 630 1.597 4.037 152,8
Bulgaristan 1.613 1.379 1.852 2.548 3.911 53,5
ABD 6.839 2.604 3.279 2.830 3.341 18,1
Kolombiya 147 75 325 2.513 3.059 21,7
Çek Cumhuriyeti 2.633 582 836 1.255 2.742 118,5
Litvanya 548 258 385 1.281 2.739 113,8
Danimarka 5.758 5.195 1.908 2.457 2.479 0,9
Hindistan 948 361 291 2.649 2.382 -10,1
İsveç 12.158 5.085 2.583 2.399 2.222 -7,4
İtalya 24.646 1.656 1.808 2.052 1.993 -2,9
Diğer 37.740 13.424 13.695 23.129 32.610 9,5
Yabancı toplam 425.360 249.706 252.532 339.053 418.829 23,5
Türk vatandaşı 247.585 251.316 273.713 292.518 307.392 5,1
Genel toplam 672.945 501.022 526.245 631.571 726.221 15,0