15 Ağustos 2022, Pazartesi

Turistik Tesislerde Konaklama Vergisi

Turizm Bakanının bile haberi olmadığı, zaten yaralı turizmimizi olumsuz etkileyecek bir uygulama olan turistik tesislere konaklama vergisi 2020’de başlıyor.

Hükümetimiz turizmin gelişmesini gözönüne alarak, binde 7.5 ciro üzerinden alınacak turizm ajansı katkı payından sonra şimdi de yerli ve yabancı turistleri olumsuz etkileyecek bir uygulamayı yürürlüğe koyarak turizme en büyük darbeyi vurmaktadır.Geceleme ve diğer hizmetlerin KDV hariç toplam bedeli üzerinden yüzde 2 oranında alınacak ve aylık ödenecek bu vergi 2020 yılında yüzde 1 ve daha sonraki yıllarda yüzde 2 ve üzerinde uygulanacaktır.

Avrupa ülkelerindeki şehir otellerinde günlük 2-10 euro olarak City Tax adı altında kesilen bu vergiler o kentin altyapılarının geliştirilmesine, tarihi mekanların restorasyonuna harcanmaktadır. Bizdeki uygulama ise ekonomik darboğaz yaşayan ülkemizin kasasına girecektir ve nerede kullanılacağı belirsizdir.

Özellikle sahil otellerimiz 2020 yılı yatak kontenjan anlaşmalarını 2019 yılı ortalarında yaptıkları için, bu mali külfet yabancı tur operatörleri tarafından kabul görmeyecek ve yük yerli turistlerin omuzlarına binecektir. İç pazar için zaten pahalı olan konaklama fiyatları bu durumda artacak, bu da yerli turizmi etkileyecektir.

Turizm Bakanınımız, herşeyin kararını veren Cumhurbaşkanı’na bu olumsuz durumu izah ederek,yabancı pazardan gelecek tepkileri anlatabilir,uygulamanın en azından 2021 yılına ertelenerek, bu süre içinde otelciler,turizmciler, belediyeler,  yerli ve yabancı tur operatörlerinin de görüşleri doğrultusunda yeni bir uygulamayı her kesimin menfaatlerine uygun bir şekilde uygulamaya konulmasına ikna edebilir.