25 Temmuz 2021, Pazar

Turizm Fakülteleri Dekanları Kıbrıs’ta buluştu

Dekanlar buluştu

Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumburiyeti’nde (KKTC) faaaliyet gösteren Turizm Fakülteleri’nin dekanlarının katılımı ile Gazi Mağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda Turizm Fakülteleri’nin yaşadıkları sorunlar, çözüm önerileri, geleceğe dönük planlamalar tartışıldı. Alınan kararlar Yüksek Öğrenim Kuruluna sunulurken, sonuç bildirgesi ile kamuoyuna da açıklandı.

25 Turizm Fakültesi Dekanının katıldığı toplantı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı ve TURDEK Başkanı Prof. Dr. Atilla Akbaba ve DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı ve TURDEK Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Kılıç moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Katılımcılar yeni nesil üniversite kavramının tartışıldığı bugünlerde turizm eğitiminin de değişen koşullara adapte olması gerektiğinin altını çizerek, Akademik, Eğitim ve Yönetsel konularda görüş birliğine vardılar.

TURDEK Başkanı Prof. Dr. Atilla Akbaba konuşmasında, son dönemde genel olarak küresel ve yerel ölçekte turizm alanında yaşanan gelişmelerin, ülkemizde turizmin planlanması çalışmaları, yeni 2023 turizm strateji ve hedefleri, turizm eğitimi alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK nezdinde yaşanan hızlı gelişmelerin konseyin önemini ve üstlendiği görevin kıymetini bir kez daha gözler önüne serdiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Akbaba; “Lisans ve lisansüstü turizm öğreniminin geliştirilmesinde ve yeniden yapılandırılmasında bu toplantının sonuçlarının belirleyici bir etken olacağını düşünüyorum” dedi.

TURDEK sonuç raporunda, yeni turizm Fakültelerinin turizm potansiyeli taşıyan bölgelerde açılması, Turist Rehberliği bölümü için Dil, Turizm İşletmeciliği bölümü için Eşit Ağırlık, Rekreasyon ve Gastronomi bölümleri için Sözel puan türlerinin seçilmesi, Turizm fakültelerinde yeni bölüm açma tekliflerinde temel kadronun kendi alanından olması, ana bilim dalı bölümlerine en az 2 araştırma görevlisi kadrosunun tahsis edilmesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri için kapasite ve nitelik açısından yeterli uygulama mutfağına sahip olma zorunluluğu getirilmesi, Üniversitelerin çeşitli bölümlerinde yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümlerinin sadece Turizm Fakülteleri altında toplanması, Lisans düzeyinde turizm eğitimi “Eşdeğerlilik” kararlarının alınması sürecine TURDEK’in dâhil edilmesi, meslek yasasına yönelik çalışmalar yapılması konusunda TURDEK Yürütme Kuruluna yetki verilmesi, Turizm Fakültelerinin Bölüm, Anabilim Dalları; Enstitü Ana Bilim Dalları isimlerinin güncellenmesi, Doçentlik Başvurularına ait bilim alanları ve anahtar kelimeler arasında Turist Rehberliği’nin de eklenmesi konularında öneri ve tavsiye kararları yer aldı.