12 Nisan 2021, Pazartesi

TTGA seçimleriyle ilgili Bakanlık açıklaması ve adaylar listesi

kultur turizm bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 29 Aralık’ta yapılacak TTGA seçimleriyle ilgili oy kullanma işlemleri ile aday listelerini ve kesin aday listesini yayınladı.

İşte işlemler;

(1) Söz konusu seçimlerde tüzel kişiliği haiz Bakanlıktan işletme belgesi sahipleri adına oy kullanımına ilişkin temsil yetkisi kapsamında aşağıdaki belgeler aranır;

a) Yetkilendirilen kişinin 18 yaşını doldurmuş olması ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 7. ve 8. maddelerinde belirtilen kişilerden olmaması,

b) Yetkilendirilen kişiye ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli resmî nitelikteki belgelerden birisi,

c) Temsil edilen tüzel kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi seçim tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği veya bu kapsamda düzenlenmiş olan diğer temsil ve ilzama ilişkin belgenin onaylı örneği,

ç) Bakanlık turizm işletmesi belgesinin fotokopisi,

d) Yetkilendirilen kişinin temsile yetkili olduğunu belirten ve usulüne uygun şekilde düzenlenen yetkilendirme belgesinin noter tasdikli örneği,

(2) Seçmen listelerinde yer alan Gerçek Kişiler (şahıs firmaları) adına oy kullanımına ilişkin temsil yetkisi kapsamında aşağıdaki belgeler aranır;

a) Yetkilendirilen kişinin 18 yaşını doldurmuş olması ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 7. ve 8. maddelerinde belirtilen kişilerden olmaması,

b) Yetkilendirilen kişiye ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli resmî nitelikteki belgelerden birisi,

c) Bakanlık turizm işletmesi belgesinin fotokopisi,

ç) Yetkilendirilen kişinin temsile yetkili olduğunu belirten ve usulüne uygun şekilde düzenlenen yetkilendirme belgesinin noter tasdikli örneği,

(3) Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği seçimlerinde birden fazla işletme ve/veya gerçek kişi (şahıs firmaları) tarafından aynı kişiye yetkilendirme yapılabilir.

Bakanlığın açıkladığı aday listesi

SEÇİM BÖLGESİ ADAY İSMİ
Akdeniz Bölgesi Burhanettin SİLİ
Akdeniz Bölgesi Elif ÖZDEMİR
Akdeniz Bölgesi Erkan YAĞCI

Doğu Anadolu Bölgesi Emel ELİK BEZAROĞLU
Doğu Anadolu Bölgesi Can DİKMEN
Doğu Anadolu Bölgesi Hücet BALKAY

Ege Bölgesi Hacı Halil ÖZYURT
Ege Bölgesi Mehmet TANJU İŞLER

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Selda Çiçek VESKE
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yaşar Mete AKCAN

İç Anadolu Bölgesi Birol AKMAN
İç Anadolu Bölgesi Ömer TOSUN

Karadeniz Bölgesi Murat TOKTAŞ
Karadeniz Bölgesi Yasemin SUYABATMAZ

Marmara Bölgesi Ayhan HACIBEKTAŞOĞLU
Marmara Bölgesi Hediye GÜRAL GÜR
Marmara Bölgesi Taner YALLAGÖZ
Marmara Bölgesi Temel AYGÜN