16 Haziran 2021, Çarşamba

İzmir yıla umutlu başladı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nin (ETİK) özel yönetim raporunda yer alan veriler İzmir’de turizminin 2020 yılında çift haneli büyüme eğilimini ortaya koydu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, “ İzmir için önemli pazarlarda görülen artış sevindiriyor, yılın ilk ayında elde edilen veriler ümit veriyor” dedi.

ETİK’in özel yönetim raporlarının 69. sayısında 2020 yılının Ocak ayında İzmir turizminde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Rapora göre İzmir’e 2020 yılının ilk ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2019 yılına göre yüzde 35 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 39 artarken vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 33 artış gösterdi.

İzmir turizmi 2020 yılının Ocak ayında 27 bin 901’i yabancı, 49 bin 410’u vatandaş olmak üzere toplam 77 bin 311 ziyaretçi ağırladı. Ocak ayında İzmir’e gelen ziyaretçilerin yüzde 64’ünü yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yüzde 36’sını da yabancılar oluşturdu.

İzmir’e yabancı ziyaretçilerin 22 bin 535’i hava yoluyla, 5 bin 366’sı deniz yoluyla geldi. Ocak ayında hava yolu girişleri 2019’a göre yüzde 43,17 artarken, deniz yolu girişlerinde geçen yıla göre yüzde 25,32 artış oldu.

2020 Ocak ayında yabancı ziyaretçilerin toplam girişlerinin yüzde 81’ini hava yolu, yüzde 9’unu deniz yolu girişleri oluşturdu. Ocak ayında KKTC, Yunanistan ve İsrail dışındaki tüm pazarlarda artış görüldü. İzmir’e en çok turist gönderen on ülke Almanya, Hollanda, Ukrayna, İngiltere, Filipinler, Azerbaycan, KKTC, İran, Yunanistan ve Bulgaristan olarak sıralandı.

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, 2019 yılında yüzde 17 büyüyen ve kruvaziyersiz 1 milyon 975 bin 187 ziyaretçi ağırlayan İzmir turizminin turist sayısında yeni bir rekora imza attığını hatırlattı. Ocak ayı raporundaki verilerin İzmir’de turizminin 2020 yılında çift haneli büyüme eğiliminin işaretlerini verdiğini söyleyen İşler, şu görüşleri dile getirdi:

“2016 ve 2017 yıllarında daralan pazarlar 2018’de yeniden yükselişe geçti ve bu yükseliş 2019’da ivme kazandı. İzmir için önemli pazarlarda görülen artış sevindiriyor, yılın ilk ayında elde edilen veriler ümit veriyor.  Kültür ve Turizm Bakanı’nın İzmir yaklaşımıyla turizm stratejisinin yeni bir anlam kazandığı, dikkatlerin İzmir’e çevrildiği görülüyor. Yerelde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’in önderliğinde İzmir turizminde yaşanan hareketlilik ümitlerimizi daha da arttırıyor.”

Ülkelere göre gelişme eğilimleri (2020/2019)

Almanya: Turist sayısı bakımından 2019’da zirveye çıkan Almanya pazarından Ocak ayında gelen ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 41 arttı.

Hollanda: 2018 yılında yükselişe geçen Hollanda pazarından İzmir’e gelen gelen turist sayısı Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 25 artış gösterdi.

Ukrayna : 2017 yılından başlayarak gelişen ve 2019 yılında rekor düzeye erişen Ukrayna pazarından Ocak ayında gelen turist sayısı yüzde 53 arttı.

İngiltere : 2019 yılında İzmir’e gönderdiği turist sayısını yüzde 57 arttıran İngiltere pazarı Ocak ayında ziyaretçi sayısını yüzde 22 arttırdı.

Filipinler : 2018 yılında büyüyen Filipinler pazarından İzmir’e gelen ziyaretçi sayısı yılın ilk ayında geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 8 arttı.

KKTC: 2018 yılında zirveyi gören KKTC pazarından gelen turist sayısında 2019 yılında başlayan gerileme sürüyor. Yılın ilk ayında KKTC’den gelen turist sayısı yüzde 2 azaldı.

İran: 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43 büyüyen İran pazarından Ocak ayında gelen turist sayısı yüzde 48 arttı.

Yunanistan: Yunanistan pazarında 2017 yılında başlayan gelişme 2019 yılında sürdü. 2020’nin ilk ayında Yunanistan’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 1 azaldı.

Bulgaristan : 2017 yılından başlayarak yükselişini sürdüren Bulgaristan’dan gelen turist sayısı Ocak ayında sıçrama yaptı ve geçen yıla göre yüzde 124 büyüdü.

Avusturya : 2019 yılını bir önceki yıla göre yüzde 13 gerilemeyle kapatan Avusturya pazarından yılın ilk ayında gelen turist sayısı geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 45 arttı.

Fransa: 2017 yılında yükselişe geçen ve turist sayısını 2019 yılında yüzde 25 arttıran Fransa pazarından Ocak ayında gelen turist sayısı yüzde 55 artış gösterdi.

ABD : 2015 ve 2016’da yaşanan sert düşüşlerin ardından 2017’de artış eğilimi gösteren ABD pazarından Ocak ayında gelen turist sayısı yüzde 105 arttı.

Belçika: 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20 büyüyen Belçika pazarının İzmir’e gönderdiği turist sayısı, yılın ilk ayında geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 50 arttı.

Rusya : 2018’de büyüyen, 2019’da yüzde 24 azalarak düşüşe geçen Rusya pazarından gelen turist sayısı yılın ilk ayında geçen yıla göre yüzde 46 büyüdü.

İsviçre : İsviçre pazarında 2015 yılından sonra görülen gerileme 2018’de yerini gelişmeye bıraktı. 2020 Ocak ayında İsviçre pazarı 2019 yılının ilk ayına göre yüzde 25 büyüdü.

İtalya : 2016’daki sert düşüşün ardından kruvaziyerin durma noktasına gelmesiyle birlikte gerileyen İtalya pazarından gelen turist sayısı Ocak ayında yüzde 70 arttı.

Polonya: Polonya pazarında 2018 yılında başlayan yükseliş eğilimi sürüyor. Polonya’dan İzmir’e gelen turist sayısı Ocak ayında geçen yılın ilk ayına göre yüzde 5 azaldı.

İrlanda: İrlanda pazarından İzmir’e gelen turist sayısı 2017 yılından bu yana yükseliş eğilimini sürdürüyor. İrlanda pazarından gelen turist sayısındaki artış yüzde 76’yı buldu.

İsveç: 2015’de zirveyi gördükten sonra yüzde 15 gerileyen İsveç pazarından Ocak ayında gelen turist sayısı geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 369 artış gösterdi.

Danimarka : 2018 yılında yeniden yükselişe geçen Danimarka pazarından gelen turist sayısı 2019 yılında yüzde 9 geriledi, yılın ilk ayında geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 80 arttı.

Belarus: 2019 yılında toparlanan ve önceki yıla göre yüzde 16 gelişen Belarus pazarından gelen turist sayısı 2020’nin Ocak ayında yüzde 15 geriledi.

Ocak ayında İzmir’e gelen ziyaretçiler

  2016 2017 2018 2019 2020 Değişim (%) 2020/2019
Yabancı 16.397 13.330 24.330 20.022 27.901 39
Türk 32.161 36.389 42.967 37.289 49.410 33
Toplam 48.558 49.719 67.297 57.311 77.311 35

 

Ocak ayında İzmir’e gelen ziyaretçilerin geliş yolu

  2016 2017 2018 2019 2020 Değişim (%) 2020/2019
Hava yolu 15.245 12.430 19.275 15.740 22.535 43
Deniz yolu 1.152 900 5.055 4.282 5.366 25
Toplam 16.397 13.330 24.330 20.022 27.901 39

 

Yıllara göre Ocak ayında turizm hareketliliği

Milliyeti 2016 2017 2018 2019 2020 Değişim (%) 2020/2019
Almanya 6.867 6.065 10.736 7.481 10.537 41
Hollanda 1.428 1.327 2.214 1.514 1.886 25
Ukrayna 86 138 587 888 1.361 53
İngiltere 566 759 1.154 1.090 1.330 22
Filipinler 80 114 1.070 929 1.005 8
Azerbaycan 16 39 160 743 981 32
KKTC 860 975 1.435 994 970 -2
İran 31 34 85 582 859 48
Yunanistan 780 581 1.030 778 771 -1
Bulgaristan 180 201 420 312 699 124
Avusturya 399 400 730 473 685 45
Meksika 7 14 155 232 590 154
Fransa 205 223 444 343 533 55
ABD 213 221 252 227 465 105
Hindistan 29 43 327 303 434 43
Belçika 178 221 345 288 432 50
Rusya 67 64 377 283 414 46
İsviçre 304 268 378 320 400 25
Kolombiya 6 2 203 205 269 31
İtalya 136 144 132 135 229 70
Güney Kore 164 34 63 57 185 225
Çin 8 43 115 165 167 1
Kuveyt 5 19 0 2 166 8200
Polonya 120 131 156 147 154 5
Avustralya 38 27 60 35 121 246
Brezilya 17 15 75 110 120 9
Gürcistan 12 16 165 93 119 28
İspanya 18 49 25 54 114 111
Kanada 34 46 56 56 111 98
Diğer 3.543 1.117 1.381 1.183 1.794 137
Yabancı 16.397 13.330 24.330 20.022 27.901 39
Türk 32.161 36.389 42.967 37.289 49.410 33
Toplam 48.558 49.719 67.297 57.311 77.311 35