03 Ağustos 2021, Salı

Kültür hazinelerimiz artıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri’ne 180 unsur daha kaydedildi ve toplam sayı 294’e ulaştı.

Türkiye’nin yaşayan miras değerlerinin ve eşsiz kültürel hazinelerinin kayıt altına alındığı ulusal envanter Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş başkanlığında, çeşitli üniversitelerden uzman akademisyenlerin de katılımıyla oluşan Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlendirme Kurulu’nun aldığı kararla yeniden düzenlendi.

Prof. Dr. Dilaver Düzgün, Prof. Dr. Ali Yakıcı, Prof. Dr. Muharrem Dayanç, Prof. Dr. Ali Duymaz ve Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel kurulda yer alan akademisyenler oldu.

Klasik Türk süsleme sanatlarından dokuma sanatı geleneklerine, geleneksel çalgı yapım ve icracılığından çocuk oyun ve oyuncakları geleneklerine, geleneksel sporlardan misafir ağırlama geleneklerine ve Türk mutfak kültüründen geleneksel seyirlik sanatlara kadar oldukça geniş bir yelpazede 180 kültürel ve sanatsal değer ulusal envantere eklendi.

Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanter sistemini revize eden Bakanlık ulusal ve il envanteri kayıtlarının birleştirilmesi ve modüler bazlı kodlama sistemine geçilmesi çalışması yaptı.

Bu çalışma ile 294’e çıkartılması kararı alınan ana unsurlar kapsamında bin 249 yerel ve alt uygulamaların da illerdeki envanter kayıtları yapılarak, bunların ulusal envanter sistemine dâhil edilmesi sağlandı.

Bakanlığın bütüncül bir bakış açısıyla gerçekleştirdiği bu çalışmanın 81 ildeki Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Komisyonları için bir rehber niteliğini taşıması ve kısa zaman içinde gerek ulusal envanterdeki unsur sayısının gerekse illerde yapılacak kayıt sayısının hızla artması hedefleniyor.

Bir unsurun UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine sunulabilmesi için öncelikle ulusal envantere kayıtlı olması gerektiğini vurgulayan Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş; bu envanter çalışmasıyla hem Türkiye’nin sahip olduğu kültürel ve sanatsal değerlerin tespit ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiğini hem de UNESCO’ya kaydettirebilecek somut olmayan kültürel miras unsuru potansiyelimizin ne derece yüksek olduğunun ortaya konulduğunu söyledi.

Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 18 unsuruyla en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke içinde yer alıyor.

Ulusal envanter önümüzdeki günlerde https://aregem.ktb.gov.tr/ adresinde de yayınlanacak.