28 Ekim 2021, Perşembe

2021 sonuna kadar geçerli yeni yurda giriş kuralları

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınının yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla yeni bir genelge yayımladı. Bu genelge 30 Eylül – 30 Aralık 2021 tarihleri kapsayacak.

1. Grup: BREZİLYA, G. AFRİKA, NEPAL VE SRİ LANKA (DOĞRUDAN UÇUŞLAR DURDURULMUŞTUR.)

SON 14 GÜN İÇERİSİNDE BU ÜLKELERDE BULUNAN YOLCULAR; 

 • Girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edecek ve bu kişiler Valiliklerce belirlenecek karantina otellerinde, konaklama ve havaalanlarından transferlerine ilişkin ücretler yolcular tarafından karşılanmak üzere, 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır.
 • Karantinanın 14. gününde yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacaktır.

2. Grup: AFGANİSTAN’DAN DOĞRUDAN ÜLKEMİZE GELEN VEYA SON 14 GÜN İÇERİSİNDE BU ÜLKELERDE BULUNAN YOLCULAR;

 • Girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu İbraz etmeleri gerekmektedir.
 • Bu kişiler Valiliklerce belirlenecek karantina otellerinde, konaklama ve havaalanlarından transferlerine ilişkin ücretler yolcular tarafından karşılanmak üzere, 10 gün karantinaya alınacaktır. Karantinanın 7. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacaktır.

Afganistan’dan gelenlere yönelik belirlenen karantina otellerinde karantina uygulanması muafiyet kapsamı ise şöyledir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Ülkemizde ikamet veya çalışma izni olan Afganistanlılar karantina sürelerini ikametlerinde geçirebilecekler ve ilk giriş noktaları İstanbul veya Ankara dışında olanların ikametlerine gidişlerine sadece özel araçla müsaade edilecek olup yurt içi uçuş yapmalarına veya toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına izin verilmeyecektir.

3. Grup: BANGLADEŞ, HİNDİSTAN VE PAKİSTAN’DAN DOĞRUDAN ÜLKEMİZE GELEN VEYA SON 14 GÜN İÇERİSİNDE BU ÜLKELERDE BULUNAN YOLCULAR;

 • Girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu İbraz etmeleri gerekmektedir.
 • DSÖ veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulacaklardır.
 • DSÖ veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenler ise ikametgâhlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınacak, karantina sürecinin 10. gününde PCR testine tabi tutulacak, 10. gün yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak, 10. günde PCR testi yaptırmayanlar 14 gün süreyle karantinada tutulacak, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan güncel pandemi rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.

4. Grup İRAN VE MISIR’DAN ÜLKEMİZE GELEN YOLCULAR;

 • Girişten azami 72 saat önce alınmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz etmesi gerekmektedir.

 1., 2. 3. VE 4. GRUPTA YER ALMAYAN DİĞER ÜLKELERDEN ÜLKEMİZE GELEN YOLCULAR;

 • DSÖ veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır.
 • Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

ÜLKEMİZE GİRİŞ YAPACAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI

DSÖ veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine izin verilecektir. 

NOTLAR

 • Bu gereklilikler transit ve transfer yolcular için geçerli değildir. 
 • Yukarıdaki maddeler çerçevesinde ülkemize girişlerde talep edilecek aşı sertifikası, PCR/Antijen test sonucu gibi belgeler yolculuk öncesi havayolu işletmeleri tarafından kontrol edilecek ve belgesi olmayanların sefere kabul edilmemesi sağlanacak; belgesi olmayanların sefere kabul edilmesinden ötürü ortaya çıkan sorumluluk havayolu işletmeleri tarafından karşılanacaktır. 
 • Ülkemize yapılacak girişlerde, Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testi yapılabilecektir. Gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD-19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonucu alınması halinde sonlandırılacaktır. 
 • Mürettebat için PCR test ve karantina zorunluluğu bulunmamaktadır. 
 • 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır. 
 • Karantina otellerinde karantinaya alınacak yolcuların Türkiye’ye gelmeden önce otel ücretlerini ödemiş olmaları gerekmektedir. Söz konusu ödemeleri yaptıklarını belgeleyemeyen yolcuların uçağa kabul işlemi hava yolu işletmeleri tarafından yapılmayacaktır. 
 • Belirlenen karantina otelleri listesine http://web.shgm.gov.tr/tr/covid-19-tedbirler/6599-izolasyon-otelleri linkinden erişilebilmektedir. 

 

COVID-19 bağışıklık/aşı sertifikalarının ülkemiz ile karşılıklı tanındığı Sırbistan ve Macaristan’dan ülkemize gelen kişiler ile ülkemizden Sırbistan ve Macaristan’a giden kişiler; yetkili makamlarca tanzim edilen COVID-19 bağışıklık/aşı sertifikaları ile PCR testi ibrazı ve karantinaya tabi olmadan seyahat edebileceklerdir. Bu kişilerin refakatinde seyahat eden 18 yaş altı küçükler PCR testi ibrazı ve karantinaya tabi değildir. (29.09.21-30.12.21 tarihlerini kapsayan G5456/21 VE G5457/21 NOTAMLARI ile bildirilmiştir.)

Yurda Giriş Tedbirleri Aralık 2021