03 Haziran 2023, Cumartesi

Dante Chills

Konaklama vergisi yeni yılda başlıyor

konaklama otel resepsiyon

Konaklama vergisi uygulaması 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

Yeni uygulamaya göre otel, tatil köyü, butik otel, motel, pansiyon ile köy, ve yayla evi ve kampinglerde kalan kişilerden konaklama vergisi alınacak. Vergi oranı yüzde 2 olacak.

Tebliğde Cumhurbaşkanı’nın, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkili olduğu belirtildi.

Tebliğe göre konaklama vergisi, konaklama için ödenen KDV hariç tutar üzerinden hesaplanacak.

Örnek 1: Otel işleten (A) tarafından KDV hariç 5.000 Türk lirası karşılığında sunulan tam pansiyon konaklama hizmetine ilişkin olarak

7/2/2023 tarihinde müşteriye düzenlenen faturada aşağıdaki bilgilere yer verilir.

Konaklama Bedeli (KDV hariç): 5.000 TL

Hesaplanan Konaklama Vergisi Tutarı (5.000 TL x 0,02=) : 100 TL

KDV Matrahı:   5.000 TL

Hesaplanan KDV Tutarı (5.000 TL x 0,08=): 400 TL

GENEL TOPLAM: 5.500 TL

Örnek 2: Tatil köyü işleten (B) tarafından, 6/8/2023-10/8/2023 tarihlerini kapsayan dört gece her şey dahil konaklama hizmeti, 15/3/2023 tarihinde KDV hariç 2.000 Türk lirası karşılığında (C) acentasına; acenta tarafından da 3/4/2023 tarihinde müşteri (D)’ye 2.400 Türk lirası karşılığında satılmıştır.  Acenta (C) tarafından müşteri (D)’ye yapılan satış konaklama vergisi hariç olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda mükellef (B) tarafından konaklayan (D)’ye sadece konaklama vergisine ilişkin düzenlenen faturada aşağıdaki bilgilere yer verilir.

Hesaplanan Konaklama Vergisi Tutarı (2.000 TL x 0,02=): 40 TL

GENEL TOPLAM: 40 TL

Örnek 3: Otel işleten (R), bünyesinde bulunan bir odanın beş gecesini (S) acentasına 15/2/2023 tarihinde KDV hariç 10.000 Türk lirasına satmış, söz konusu oda aynı süre için (T) kişisine (S) acentası tarafından da tüm vergiler dahil 12.000 Türk lirasına satılmış ve müşteriye yapılan satışın konaklama vergisi dahil olduğu konaklama tesisine tevsik edilmiştir. Buna göre, hizmetin sunulmasından sonra mükellef (R) tarafından acenta (S)’ye düzenlenen faturada aşağıdaki bilgilere yer verilir.

Konaklama Bedeli (KDV hariç):    10.000 TL

Hesaplanan Konaklama Vergisi Tutarı (10.000 TL x 0,02=): 200 TL

(Konaklayan T’nin Adı Soyadı)

KDV Matrahı:    10.000 TL

Hesaplanan KDV Tutarı (10.000 TL x 0,08=) :         800 TL

GENEL TOPLAM:    11.000 TL