15 Ağustos 2022, Pazartesi

Turizmde bayram davulları çalıyor…..

Deniz Tüfekci

2015 yılı haziran ayı ile birlikte çanların gittikçe artan tempodaki çalma sesini Rus uçağının düşürülmesi ile birlikte Alarm sirenlerinden imdat sirenine doğru son 3 yılda değişkenlik gösteren sesler artık yerini davul sesine bırakmış görünüyor.

Her ne kadar ses değişse de geçen iki yılın görüntüsünden pek de farklı bir görüntüyü hesap kitap yapan turizmciler pek göreceğe benzemiyor.

İstanbul’a gelen yabancı ülke yurttaşlarının ki  hepsi turist! Diyelim , girişlerinde  geçen yıla göre %30 artış oldu. Ege ve Akdeniz otellerinin doluluklarının da bu oranda arttığını farz edelim, ki davulun sesini çıkartan bu sayılardır, sonuçta gelir gider hanesine baktığımızda bir iyileşme, en azından aynı oranda bir iyileşmeyi görebiliyor muyuz?

2015 yılı fiyatları ile 2018 yılı fiyatlarını karşılaştırdığımız zaman, sahil kentlerimizde 2015 yılına göre fiyatlar hala %30 aşağısında, bu düşüş İstanbul’da en az %40 oranındadır. Daha iyi anlaşılması için şöyle söyleyeyim;2015 yılında 100 Euro olan bir oda fiyatı bu gün 60 Euro düzeyindedir. O yıldaki doluluk ise şimdiki tablo ile kıyaslanırsa şimdiki doluluk verileri  hala %20 altındadır.

İşin ‘’Kelle hesabını’’ yapmayan deneyimli, bilinçli turizmciler işi sadece doluluk yüzdesi ya da fiyat ,hatta ortalama konaklama gecelemesi ile ilişkilendirmekle yetinmeyip, madalyonun diğer yüzünü, maliyetlerdeki artışı hesaba katmaktadır.

Her ne kadar dövizdeki artış yabancı turist ile ilgilenen otellerin girdilerinin artışı gelire yansısa da, maliyetlerdeki artış dövizdeki artışın ortalama %25 daha üzerindedir. Personel maaşlarına bu artış yansımasa da, suya, elektriğe, doğal gaza yapılan zamların oranı gerçeği ortaya sermekte yeterlidir.

Davulun sesi uzaktan hoş gelir derler. Turizmciler, özellikle konaklama sektöründe yer alan işletmeler 3 yıl önceki karlılıklarını, gelir-gider oranının çok altındadır. Dünyada bu kadar güzel turistik tesisleri bu kadar ucuza satmaya çalışan bir başka ülkenin turizmcisi!! Yoktur.

Durum şimdilik , çalın davulu, vurun tokmağı, verin müziği, mehteran yürüsün…  tablosudur.

Deniz Tüfekçi